Omezení provozu na Náměstí

P1350951Ve středu 13.6.2012 od 22.00 hod. bude na Náměstí ve Velkém Meziříčí vyhrazen prostor parkoviště (zadlážděná část) pro pouťové atrakce

 které pak budou v tomto prostoru od půlnoci postupně rozmístěny.

Tímto bude v následujících dnech znemožněno parkování motorových vozidel na Náměstí, jehož průjezdnost nebude dotčena až do neděle 17.6.2012, kdy od 06.00 hod. z důvodu konání velkomeziříčské poutě a řemeslného trhu dojde k úplné uzavírce vjezdu na Náměstí.