Sociální služby

Sociální služba je veřejná služba určená lidem, kteří se ocitnou v takové nepříznivé životní situaci, kterou nemohou sami řešit z mnoha různých důvodů (zdraví, stáří, osobní krize, ztráta jistot, konflikt se společností apod.).

K nejčastějším druhům sociálních služeb patří například domov důchodců, pečovatelská služba, chráněné bydlení, azylový dům, respitní (krátkodobá) péče, raná péče, chráněná dílna, kontaktní centrum, nízkoprahové zařízení, poradna a další.

Nahoru
Caught at shutdown