Organizace města

organizace-mesta

Město Velké Meziříčí je zřizovatelem řady příspěvkových organizací z oblasti školství, kultury a sociálních služeb. Nachází se zde i obchodní společnosti se 100% majetkovou účastí města (Jupiter club s.r.o. a Technické služby VM, s.r.o.) a neziskové organizace.