Školství

zs

Na území města a jeho místních částí je celkem osm mateřských, šest základních a čtyři střední školy. Dále je zde také Dům dětí a mládeže a Základní umělecká škola. Větší část z těchto škol a školských zařízení je zřízena městem, menší část krajem. Kromě toho Velké Meziříčí, jako sídlo úřadu obce s rozšířenou působností, zajišťuje ve školách a školských zařízeních výkon státní správy v rozsahu školského zákona.

Nahoru