Školská zařízení

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum (dále SPC) při Základní škole a Střední škole Březejc

-          školské poradenské zařízení, které poskytuje diagnostické, poradenské, terapeutické a metodické služby handicapovaným dětem s cílem usnadnit jim integraci do společnosti.

Služby SPC jsou určeny:

 • dětem, žákům  a studentům 

               - s tělesným postižením

               - s mentálním postižením

               - s kombinovaným postižením

               - s narušenou komunikační schopností (tj. žákům s vadami řeči)

 • rodičům a zákonným zástupcům
 • školám a školským zařízením
 • dalším institucím a široké veřejnosti

Služby SPC jsou poskytovány:

 • na pracovištích SPC
 • formou výjezdů do rodin, škol a jiných zařízení

Zřizovatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR

Ředitelka školy a SPC: PaedDr. Blanka Klapalová

Pracoviště:  U Tržiště 2 191/3, Velké Meziříčí

 

Speciální pedagog (somatoped, psychoped): Mgr. Marie Vondráčková

Psycholog: Mgr. Lucie Trojanová

Telefon: 773 245 732


E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Krajské koordinační centum logopedické péče ve školství

Koordinátorka logopedické péče ve školství pro Kraj Vysočina, spec. pedagog- logoped: Mgr. Vladana Jančíková

tel.: 773 378 610

Speciální pedagog - logoped: Mgr. Martina Zapletalová, tel.: 777 732 045

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Veškeré služby SPC jsou poskytovány zdarma.

Bližší informace: www.skoly-brezejc.cz

DÓZA - středisko volného času

Název: DÓZA - středisko volného času Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Velké Meziříčí
Ředitel: Alena Vidláková
Telefon: 566 781 850
Web: www.dozavm.cz
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracoviště: Komenského 10/2

Pedagogicko - psychologická poradna

Název: Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou detašované pracoviště Velké Meziříčí
Zřizovatel: Kraj Vysočina
Psycholog: Mgr. Jana Lišková
Speciální pedagog: Mgr. Věra Moravcová
Telefon: 566 520 299
Web: www.ppp-zr.cz
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracoviště: ZŠ Oslavická 1800/20

Služby pro klienty od 3 do 19 let:

 • vyšetření školní zralosti
 • diagnostika a náprava poruch učení chování
 • profesní orientace
 • terapie
 • konzultace