Městská policie
Velké Meziříčí

Městská policie Velké Meziříčí je výkonným orgánem města. Zřizuje ji a ruší ji zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou a je přímo podřízena starostovi města.

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města, plní další úkoly v souladu se zákonem o obecní policii a dalšími právními předpisy (Zákon č. 553/1991 Sb.).

MP

Volejte

  • tel.: +420 566 781 156
  • Mobil.: +420 777 792 079

Kde nás najdete

Radnická 29/1, Velké Meziříčí
Městská policie Velké Meziříčí
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Se sídlem
Náměstí 14/16
(samostatný vstup do služebny)
Nahoru
Caught at shutdown