Kamerový systém

Podrobné informace o Městském kamerovém dohlížecím systému města Velké Meziříčí

Na území města Velké Meziříčí je provozován nepřetržitý Městský kamerový dohlížecí systém se záznamem. Správcem zpracování je Město Velké Meziříčí IČ: 00295671. Podrobnější informace o kamerovém systému je možno získat na služebně Městské policie Velké Meziříčí, Náměstí 14/16, Velké Meziříčí.

Město Velké Meziříčí - Městská policie v rámci programu prevence kriminality již od roku 2005 provozuje Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS). MKDS Velké Meziříčí má v současné době 27 kamerových bodů. Z toho je 18 kamer pohyblivých a 7 kamer pevných. Pracoviště MKDS jsou umístěna na služebně Městské policie Velké Meziříčí, kde jej obsluhují strážníci městské policie, při výkonu služby a dále na Obvodním oddělení Policie ČR Velké Meziříčí, kde jej obsluhují policisté při výkonu služby. Veškeré záznamy se ukládají na server, kde jsou uloženy po dobu 8 – 14 dní v závislosti na druhu kamer. Do těchto záznamů má přístup správce MKDS, který na základě písemné žádosti oprávněných orgánů se souhlasem vedoucího MP vydá konkrétní záznam pro účely dokazování uvedeného protiprávního jednání.
Cílem MKDS je monitorování a kontrola problémových lokalit, snížení nápadu trestné činnosti a přestupků v daných lokalitách – kamerové body jsou určovány v součinnosti Městské policie a Policie ČR. Ve Velkém Meziříčí je kladen důraz neustále zvyšovat pocit bezpečí občanů města pohybujících se v konkrétní době v monitorujících lokalitách. MKDS reaguje v rámci oblasti prevence kriminality na včasné podchycení vzniku možného protiprávního jednání.

Umístění kamerových bodů Městského kamerového dohledového systému ve Velkém Meziříčí:

 • Náměstí
 • ulice Novosady
 • ulice Hornoměstská
 • ulice Třebíčská
 • ulice Ostrůvek
 • ulice Komenského
 • ulice Nábřeží
 • ulice Rozkoš
 • Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055
 • ulice K Novému nádraží
 • ulice Skřivanova
 • ulice Oslavická
 • ulice Školní
 • ulice Karlov
 • ulice Jihlavská
 • ulice Františky Stránecké
 • ulice Arch. Neumana
 • ulice Poštovní
 • ulice Čechova
 • ulice Vrchovecká
 • ulice Pod Hradbami
 • ulice Sokolovská
 • ulice Františkov
 • ulice Nad Gymnáziem
 • ulice Lipnice
 • ulice Pionýrská
 • prostor za budovou „bývalé Spořitelny" směrem k řece, Náměstí 14/16 - veřejné prostranství a parkoviště
 • parkoviště Svit
 • sportovní hřiště v ulici Oslavická
Nahoru
Caught at shutdown