Drogová problematika

Informace týkající se drogové proglematiky.

 

 

K-centrum Noe Třebíč

k-centrum noe – kopieK-centrum Noe je víceúčelové regionální zařízení, s nízkoprahovým přístupem, se zaměřením na komplexní potřeby regionu v oblasti problematiky drog. Svými programy se zaměřuje na aktivní vyhledávání cílové skupiny, poradenské a kontaktní služby, pomoc v zabezpečování základních zdravotních potřeb, dlouhodobou práci s klienty v rámci individuálního plánu, práci s informacemi - distribuce národních a nadregionálních informací o substancích, účincích a rizicích, ale především o lokálních aspektech užívání drog, dále se zaměřuje na preventivní aktivity, jedná a vystupuje v oprávněném zájmu klientů i komunity, dále v programech práce s veřejností.

Číst více...

Nadosah - centrum prevence

NadosahCentrum prevence vzniklo v roce 1996 v Bystřici nad Pernštejnem jako jeden z projektů Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou. Nadosah je krizové a protidrogové centrum provozující nízkoprahový klub pro děti a mládež a realizující programy primární prevence sociálně nežádoucích jevů pro školy. Cílem zařízení je poskytovat sociální služby, odbornou pomoc, zázemí a iformace dětem a mládeži nacházející se v obtížné životní situaci.

Číst více...

Ponorka - centrum prevence

ponorkaPonorka – centrum prevence je zařízením Oblastí charity Žďár nad Sázavou. Centrum vzniklo v roce 1997 pod názvem Poradna pro děti a mládež. V současné době nabízí veřejnosti tyto okruhy služeb – „Nízkoprahový klub pro děti a mládež“ , „Streetwork – ternnéní práce“ a „Programy primární prevence rizkového chování“. Zařízení pomocí svých programů usiluje o předchází rizikovému chování u dětí a mládeže.

Číst více...