Z událostí městské policie - červenec 2023

3. 7. 2023 10:00 hodin na základě upozornění Policie ČR, byl zjištěn pohyb zájmové osoby pro MP, která je podezřelá z krádeže zboží v Kotvičce. škoda na odcizeném zboží činí 800 Kč. Muž byl hlídkou vyzván, aby se neprodleně dostavil na služebnu MP k sepsání zápisu o podaném vysvětlení. Muž nejprve odmítal, proto byl vyzván s výstrahou, že může být předveden. Nadále se snažil z místa odejít, proto bylo přistoupeno k jeho předvedení, kterému se nejprve aktivně bránil, ale po chvilce souhlasil a byl dopraven na služebnu MP k sepsání zápisu o podaném vysvětlení, které po poučení odmítl podat. Na služebně, byl poučen o tom, že bude podezření z krádeže oznámeno příslušnému správnímu orgánu. Poté, byl propuštěn.

3. 7. 2023 v 17:00 hlídka MP vykázala osoby v ulici Pod Strání, protože tam opékaly na otevřeném ohni špekáčky v rozporu s nařízením o zákazu rozdělávání ohňů. Strážníci je na místě poučili a z místa vykázali po řádném uhašení ohně a úklidu prostoru.

4. 7. 2023 v 7:00 hodin prověřila hlídka MP, WC na hřbitově Karlov, neboť oznamovatel z Havířova telefonicky požádal hlídku MP, o kontrolu WC, že si tam měl předchozí den zapomenout tašku s peněženkou a doklady. Hlídka uvedenou tašku našla a následně se s majitelem spojila, že taška, byla nalezena v pořádku a že si pro ni může majitel přijet. Po dohodě, byla následně zadokumentována a předána na ztráty a nálezy, kde si ji majitel převezme.

8. 7. 2023 v 22:55 hodin přijala MP oznámení, že u radnice v ulici Radnická na chodníku leží podnapilý muž. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde zjistila, že se jednalo o muže z Velkého Meziříčí z ulici Zahradní. Strážníci muže probrali a zjistili, že je doma jeho syn, kterého kontaktovali. Syn hlídce uvedl, že si pro otce s matkou přijede, a že se o něho postarají. Po příjezdu si muže převzali do péče a z místa odjeli.

12. 7. 2023 v 20:15 hodin řešila MP oznámení, že v ulici Rozkoš se zdržuje skupina bezdomovců a dělá tam nepořádek. Jsou hluční a odhazují odpadky a nedopalky po veřejném prostranství. Hlídka MP se dostavila na místo, kde byla situace vyhrocená, a proto strážníci požádali o součinnost Policii ČR. Následně se na místo dostavila Policie ČR a v součinnosti s MP situaci uklidnili a na základě udržení veřejného pořádku, byly všechny osoby vyzvány, aby z místa odešly. Výzvě bylo vyhověno a po uklizení prostoru z místa skupina osob odešla.

14. 7. 2023 v 22:48 hodin na náměstí u kašny došlo k napadení osoby psem bojového plemene. Pes nebyl na vodítku ani pod kontrolou vlastníka, neboť ten byl silně pod vlivem alkoholu. Hlídka MP poučila majitele psa o povinnostech, které musí učinit po zranění druhé osoby jeho psem, a zraněnou osobu strážníci poučili, aby si nechala zranění ošetřit lékařem. Celá událost byla na místě zadokumentována. Svědci události byli zjištěni a rovněž byl uložen záznam z MKDS zachycující celou událost. Podezření z přestupku bude se všemi důkazy předáno k projednání příslušnému správnímu orgánu.

15. 7. 2023 v 00:24 hodin hlídka MP přijala další tel. oznámení od obsluhy Blues baru, že se tam zdržuje podnapilý muž se psem, kterého nemá na vodítku a pes utočí na hosty. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že se jedná o stejného muže se psem, který téhož večera pokousal osobu na Náměstí ve Velkém Meziříčí. Hlídka opět celou událost zadokumentovala, zajistila, aby se další obdobná událost nestala a podezření z přestupku bude předáno příslušnému správnímu orgánu. Za přestupky, ze kterých je majitel psa podezřelý, hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 100 000 Kč.

16. 7. 2023 v 1:40 hodin přijala hlídka MP telefonické oznámení, že v ulici Bezděkov prochází skupina osob a jejich hlasitým projevem ruší noční klid. Hlídka MP neprodleně prověřila celou ulici Bezděkov a okolní ulice, ale nezjistila žádný pohyb osob ani rušení nočního klidu.

16. 7. 2023 v 5:15 hodin přijala hlídka MP oznámení od nájemníka bytového domu v ulici Poštovní, že kolem domu se pohybuje opilý muž, který tam pokřikuje a vyzvání na zvonky. Hlídka na místě muže nalezla na lavičce u hřiště. Mladík byl vyzván k prokázání totožnosti z důvodu rušení nočního klidu. Jednalo se o mladíka z Brna, který má pronajatý byt v uvedeném domě. Dále uvedl, že půjčil klíče od bytu kamarádovi s přítelkyní a nyní se nemůže dozvonit a do bouchat do bytu. Provedenou ODZ byla naměřena hodnota alkoholu v dechu téměř 3 promile Mladík byl seznámen s tím, že jeho kamarád s přítelkyní se nachází v ulici Nábřeží, neboť si jej dle popisu majitele hlídka MP všimla několik minut před přijatým oznámením. Mladík se s kamarádem sešel a vše se vyjasnilo.

17. 7. 2023 v 8:35 hodin přijala MP telefonické oznámení od starší paní, která uvedla, že byla svědkem dopravní nehody v ulici Poříčí, kdy řidič motorového vozidla nacouval do lavičky a z místa ujel. MP dopravní nehodu oznámila příslušnému DI Policie ČR k vyšetření. Oznamovatelka uvedla RZ vozidla, se kterým byla dopravní nehoda způsobena.

17. 7. 2023 v 9:00 hodin se na služebnu MP dostavil oznamovatel, který uvedl, že v areálu TS si v neděli 16. 7. 2023 hráli děti, zřejmě ukrajinské národnosti. Pohybovali se po střechách prodejnách stánků a hrozilo reálné nebezpečí jejich úrazu a možné poškození mobiliáře města. Téhož dne přijala MP v 21:00 hodin oznámení od téhož oznamovatele jako dopoledne, že se v areálu TS opět zdržují stejné osoby. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde se děti nacházely. Jednalo se o děti ukrajinské národnosti. Hlídka kontaktovala rodiče a na místě jim předala děti s poučením, že v areálu TS si nemohou hrát a o tom, že by mohlo dojít k jejich úrazu, případně že by museli hradit případné škody způsobené jejich dětmi.

17. 7. 2023 v 17:30 hodin přijala MP telefonické oznámení, že v ulici Rozkoš se nachází několik osob, které tam popijí alkohol a kouří, a že jí to vadí. Strážníci po kontrole parčíku poučili oznamovatelku, že pokud jakékoliv osoby se zdržují v parčíku Rozkoš, nebo jinde a nenarušují veřejný pořádek, neruší noční klid, a nedopouštějí se přestupků proti majetku nebo občanskému soužití, není možné je z místa vykazovat nebo je jiným způsobem omezovat.

18. 7. 2023 v 15:25 hod. prováděla hlídka MP kontrolní činnost v prostoru městského koupaliště. V té době ji oslovila žena z personálu koupaliště, že došlo k poranění plavce na koupališti, který si ztěžuje na úpornou bolest kyčle a nemůže se hýbat. Na místo byla přivolána personálem koupaliště RZZS. Do příjezdu lékaře MP poskytovala první pomoc zraněnému. Strážníci zajistili, aby se s mužem nehýbalo, aby dostal nápoje a byl zajištěn stín. Po příjezdu RZZS lékař rozhodl o převozu zraněné osoby do nemocnice k dalšímu vyšetření.

18. 7. 2023 v 18:35 hodin zjistila hlídka MP v prostoru nad autobusovým nádražím v ul. K Novému nádraží ve Velkém Meziříčí provizorní příbytek osoby bez domova, který v prostoru způsobil značný nepořádek. Hlídka MP jej vyzvala, aby neprodleně vše uklidil, prostor uvedl do původního stavu a z místa byl vykázán. Rovněž, byl muž poučen o tom, že pokud by opětovně znečistil veřejné prostranství bude za přestupek postižen značnou pokutou, která se na místě může vyšplhat až do 10 000 Kč.

20. 7. 2023 v 07:45 hod. přijala MP tel. oznámení od obsluhy čerpací stanice MOL v ulici Karlov, že mají na stanici odchyceného psa (Sibiřský husky), který se tam volně pohyboval. Hlídka MP si psa na místě převzala. Pes byl opatřen obojkem s elektrickým čipem. Dále byl prověřen čtečkou na přítomnost čipu. Pes byl dočasně umístěn na stanici MP v kotci. Následně bylo přijato oznámení od majitele psa, že jeho aplikace na mobilním telefonu mu ukazuje, že máme odchyceného jeho psa. Toto bylo majiteli potvrzeno a psa si během pár minut na služebně MP převzal.

26. 7. 2023 v 08:00 hodin bylo na služebnu MP oznámeno oznamovatelkou, že došlo k poškození gará-žových vrat spreji v ulici Novosady VM patřící městu VM. MP věc zadokumentovala a oznámila Policii ČR k dalším úkonům pro podezření ze spáchání trestného činu sprejerství.

26. 7. 2023 v 16:55 hodin byl zjištěn volný pohyb psa po veřejném prostranství. Pes byl hlídkou MP od-chycen a umístěn do záchytné stanice.

26. 7. 2023 v 19:17 hodin telefonické oznámení od výpravčí ČD stanice Velké Meziříčí, že musel být za-staven provoz z důvodu pohybu osoby na kolejišti. Hlídka MP neprodleně přijela na místo. Prověřila místo pohybu osoby a zjistila, že v křoví u kolejiště se nacházela žena, která uvedla, že pouze procháze-la a ujistila hlídku, že nešlo o nic jiného. Hlídka ženu na místě ztotožnila a po poučení vykázala z místa. Po konzultaci s výpravčí nebylo nutné dalšího opatření, proto byla žena propuštěna.

26. 7. 2023 v 19:00 hodin přijala hlídka MP oznámení od obsluhy čerpací stanice ZDAR, že se tam zdržuje muž v podnapilém stavu, požaduje prodej alkoholu a nechce opustit provozovnu. Jednalo se o muže ze Svitávky. Hlídka u muže provedla kontrolu totožnosti, poučila jej a z místa byl vykázán. Věc se obešla bez dalšího opatření.

28. 7. 2023 v 22:05 hodin byla z MKDS zjištěna skupina osob bez domova v podnapilém stavu. Hlídka všechny osoby ztotožnila, poučila a vyzvala je k úklidu. Na doporučení hlídky osoby z místa odešly do místa, kde přebývají.

28. 7. 2023 v 22:15 hodin přijala hlídka MP nález klíčů od vozidla Škoda od nálezce, který je osobně při-nesl na služebnu.

30. 7. 2023 v 00:10 hodin hlídka MP při kontrole vlakového nádraží zjistila tři osoby bez domova, které přespávaly ve vestibulu nádraží ČD. Hlídka osoby vyzvala k úklidu nepořádku, který tam udělaly, a aby opustily budovu nádraží.

31. 7. 2023 v 17:39 hodin přijala MP telefonické oznámení od oznamovatele z Olší, že se tam mají pohy-bovat dva psi bez dozoru. Jednalo se o Německého ovčáka a Pudlpoitr. Hlídka MP se dostavila na místo a psy ve spolupráci s oznamovatelem odchytla a následně je umístila do záchytné stanice (ZS), kde je předala personálu. Následující den, byl zjištěn majitel psů, ale nejevil o ně zájem. Uvedl, že při venčení mu psi utekli, ale v současné době je nemá kam dát, neboť mění bydliště. Byl poučen, že náklady půjdou na jeho vrub, a že si má zajistit náhradního majitele, případně se má domluvit v ZS o dalším po-stupu.

31. 7. 2023 v 18:10 hodin přijala MP oznámení od MP Žďár nad Sázavou, že volal oznamovatel, který uvedl, že na Fajtově kopci se má volně pohybovat pes (německý ovčák) velkého vzrůstu. Hlídka MP se dostavila na místo a zjistila, že se jednalo o psa, konkrétního majitele, který se zdržoval na komunikaci u domu. Vzhledem k tomu, že v uvedeném místě se nevztahuje vyhláška o volném pohybu psů a majitel se ničeho nedopustil. Rovněž dle výpovědi svědků pes je mírumilovný a není agresivní a nehrozilo ni-komu žádné nebezpečí, nebylo přistoupeno k dalším opatřením.

31. 7. 2023 v 21:15 hodin bylo na MP přijato oznámení o stání vozidla na vegetaci a soukromém pozem-ku v ulici Na Výsluní. Hlídka na vozidlo umístila výzvu pro nepřítomného řidiče, který se následující den dostavil a podezření z přestupku s ním bylo vyřešeno na služebně.

Městská policie Velké Meziříčí za uvedené období odhalila v katastru Velkého Meziříčí 61 dopravních přestupků. Jednalo se především o porušení dopravního značení, zejména ve spojení s parkovacím systémem v centru města a dále o přestupky vyplývající z obecné úpravy silničního provozu, zejména pak porušením § 25 a 27 zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, který upravuje, kde se smí stát a kde se nesmí zastavit a stát. Další přestupky v dopravě z městyse Křižanov, kde MP na základě veřejnoprávní smlouvy mezi městem Velké Meziříčí a městysem Křižanov provádí úsekové měření, bylo odhaleno za uvedené období 401 přestupků spáchaných řidiči, kteří překročili v úseku nejvyšší povolenou rychlost.

Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Nahoru
Caught at shutdown