Strážník městské policie

Nabízíme:


Zaměstnanecké benefity:

 • stabilizační příspěvek 50 000 korun pro nové strážníky (Vzor smlouvy I nebo Vzor smlouvy II)  
 • stabilní zaměstnání a finanční jistota,
 • dovolená v délce 5 týdnů, tři dny placeného zdravotního volna každý kalendářní rok.

Příspěvky ze sociálního fondu:

 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • odměny při životním výročí a odchodu do starobního důchodu,
 • možnost využití zařízení pro podnikovou rekreaci.

Podmínky pro přijetí uchazeče o zaměstnání strážníka dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii:

Požadavky na uchazeče:

 • fyzická osoba, státní občan ČR, starší 21 let,
 • bezúhonnost a spolehlivost podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zdravotní způsobilost k výkonu oprávnění a povinností strážníka podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, znalost českého jazyka,
 • dosažené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
 • znalost práce s PC (Word, Internet, Outlook),
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič,
 • tělesná a duševní způsobilost, odolnost vůči stresu, flexibilita, samostatnost, odpovědnost.

Průběh výběrového řízení:

 1. Personální část – osobní pohovor, vyplnění vstupních materiálů, jejich posouzení a kontrola dokladů dodaných uchazečem k výběrovému řízení.
 2. Vstupní lékařská prohlídka
 3. Psychologické vyšetření – vyšetření ke zjištění osobnostní způsobilosti k výkonu práce strážníka je určeno výhradně pro potřebu výběrového řízení Městské policie Velké Meziříčí.

Zahájení výběrového řízení a Vaše účast v přijímacím řízení není důvodem k rozvázání vašeho stávajícího pracovního poměru ani k ukončení evidence na úřadu práce.
Výběrová komise vyhodnotí výsledky výběrového řízení uchazeče a své rozhodnutí zašle uchazeči písemně.
Uchazeč i Městská policie Velké Meziříčí mohou v jakékoliv fázi odstoupit od přijímacího řízení a dále v něm nepokračovat. Konkrétní důvody ukončení přijímacího řízení, či nepřijetí do pracovního poměru, se nesdělují.

Pracovní poměr a platové podmínky:

V den nástupu je s Vámi písemně uzavřena pracovní smlouva, na základě které vznikne pracovní poměr mezi Vámi a zaměstnavatelem – městem Velké Meziříčí.
Pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou, se zkušební dobou 3 měsíce.
Během této doby absolvujete rekvalifikační kurz ve Středisku profesní přípravy Městské policie Brno v délce stanovené plánem výuky za účelem získání „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů" dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který je zakončen zkouškou odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra ČR. Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydává ministerstvo strážníkovi osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.
V rámci rekvalifikačního kurzu je zajištěn výcvik čekatelů k používání služební zbraně a donucovacích prostředků.

Pokud budete chtít uzavřít smlouvu o poskytnutí náborového příspěvku, sjednává se pracovní poměr nejprve na dobu určitou 6 měsíců (se zkušební dobou 3 měsíců). Pokud během této doby získáte „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů", bude s Vámi uzavřena smlouva na dobu neurčitou a na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku vyplacen příslušný náborový příplatek. Jedna varianta smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku počítá s tím, že se část náborového příplatku vyplácí již v průběhu prvních 3 měsíců, kdy absolvujete rekvalifikační kurz. Úspěšné složení zkoušky hned na první pokus znamená nejen to, že se stanete brzo strážníkem a dosáhnete vyššího platu, ale i to, že je Vám dříve vyplacen celý náborový příspěvek.

Platové podmínky:

Do doby získání „Osvědčení" pobírá čekatel nástupní hrubý plat odpovídající 5. platové třídě, tj. bez uznané praxe minimální plat 17 800 Kč.
Po zařazení do přímého výkonu služby je hrubý plat strážníka stanoven dle započitatelné praxe, určené výše zvláštního příplatku (rizikového příplatku), určeného režimu práce (příplatek za směnnost) a pracovních výsledků v rozpětí od 21 980 Kč do 29 780 Kč.

V souladu se zákoníkem práce poskytujeme:

 • příplatky za noční práci, za práci v sobotu a v neděli,
 • plat za práci přesčas nebo ve svátek,
 • odměny za mimořádné pracovní úkoly.

Náborový příspěvek pro strážníky Městské policie Velké Meziříčí byl schválen radou města dne 9. 10. 2019.

Vzory náborových smluv:

Kontaktujte nás:

nebo vyplňte následující formulář:

Pojďte k nám pracovat

Nesprávný formát
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.

* takto označená pole jsou povinná

Nahoru