Z událostí městské policie - srpen 2023

1. 8. 2023 před polednem byla na Náměstí VM před služebnou MP nalezena folie obsahující osobní a účetní dokumenty. Hlídka nález zadokumentovala a spojila se s majitelkou, která si nález na služebně převzala.

3. 8. 2023 v 17:00 hodin přijala hlídka MP oznámení o podomním prodeji na parkovišti u Kauflandu. Hlídka MP se dostavila na místo, kde kontaktovala osobu z Ústí nad Labem, která se snažila prodá-vat parfémy. Muž byl na místě poučen o zákazu podomního prodeje.

7. 8. 2023 v 16:30 hodin přijala MP oznámení, že v bytě Novosady 29 byl zanechán pes po nájemnici, která byla vystěhována. Majitelka bytu požaduje po MP, aby byl pes z bytu vyveden, neboť se tam má stěhovat nový nájemník. Hlídka kontaktovala majitelku psa, která uvedla, že si pro psa přijde v době mezi 18 až 19 hod. Následně se tak stalo. Další opatření nebylo třeba.

7. 8. 2023 v 19:57 hodin přijala MP anonymní telefonické oznámení, že na MŠ Sokolovská jsou ucpané svody dešťové vody a na střeše je velké množství vody. Hlídka kontaktovala zástupce ředitelky MŠ, která zajistila vyčištění svodů a prověrku střešní krytiny.

8. 8. 2023 v 19:40 hodin přijala hlídka MP oznámení od personálu Billa v ulici Hornoměstská VM, že došlo k drobné krádeži zboží. Hlídka na místě zjistila, že mělo dojít k odcizení čokolády Margot. Podezřelá osoba uvedla, že ke krádeži nedošlo, neboť čokoládu ji měla zakoupit matka. Matka podezřelé byla kontaktována a uvedla, že čokoládu dceři zakoupila sama. Personál poučen o postupu dalších obdobných oznámení.

9. 8. 2023 bylo na služebnu MP oznámeno, že v restauraci Svit provedl zákazník útratu ve výši 236 korun a odešel bez zaplacení. K oznámení byla poskytnuta fotodokumentace z kamer osoby, která je podezřelá z krádeže. Hlídka MP prostřednictvím MKDS dohledala osobu a zjistila její totožnost.
Následně byla kontaktována PČR, která uvedla, že stejného jednání se muž dopustil v restauraci U Bílého koníčka a že máme kontaktovat jeho manželku, která částku uhradila. Hlídka kontaktovala manželku podezřelého, která se neprodleně dostavila na služebnu MP a následně do restaurace a útratu uhradila.

10. 8. 2023 v 17:39 hodin bylo přijato oznámení od operačního důstojníka KŘ PČR, že došlo k loupežnému přepadení čerpací stanice Benzina v ulici Jihlavská. Dále byl poskytnut hlídce MP zevrubný popis pachatele. Hlídka MP následně zahájila pátrání v koordinaci PČR. Hlídku kontaktoval oznamovatel z ulice Fr. Stránecké, že zahlédl muže v červeném triku, který přeskočil plot přilehlé zahrady a utíkal směrem na Hliniště. Na místo byla neprodleně přivolána hlídka PČR, která si převzala svědka a zajistila místo. Dále hlídka pokračovala v pátrání po podezřelém v dalších oblastech. Následující den bylo pátrání po podezřelé osobě zastaveno, neboť byl zadržen Policií ČR.

12. 8. 2023 v podvečerních hodinách při konání koncertu skupiny Weget, který začínal v 19:00 hodin na Náměstí, bylo zjištěno strážníkem MP, který tam byl na koncertě v době osobního volna, že se u podia nachází muž se psem bojového plemene, který byl pod vlivem alkoholu a psa neměl na vodítku, ani jej nebyl opatřen náhubkem což je uvedeno ve vyhlášce města VM jako povinnost. Strážník, který byl na místě, přivolal na místo hlídku Policie ČR. Muž se psem bezprostředně ohrožoval bezpečnost a zdraví osob, neboť psa nebyl schopen ovládat a v minulosti se opakovaně tohoto jednání dopouštěl a jeho pes poranil druhou osobu. Vzhledem k tomu, strážník zajistil důkazy pro oznámení přestupku a věc následující dny zpracoval a oznámil příslušnému správnímu orgánu k projednání.

14. 8. 2023 v 14:15 se dostavila na služebnu oznamovatelka, která uvedla, že nalezla u bankomatu Kaufland 3 000 Kč. Hlídka nález zadokumentovala a předala jej na ztráty a nálezy.

15. 8. 2023 v 14:00 hodin bylo přijato oznámení od oznamovatelky z ulice Krátká, že dochází od souseda obtěžování zápachem. Hlídka na místě zjistila, že soused oznamovatelky v garáži renovoval motocykl a stříkal barvou díly. Nejednalo se o žádné protiprávní jednání. Oba aktéři byli poučení o tom, že pokud by šlo o míru větší než únosnou, jednalo by se o občanskoprávní spor, který by mu-sela oznamovatelka řešit žalobou o OP soudu.

16. 8. 2023 v 13:00 přinesl nálezce personál restaurace Svit peněženku s doklady, platební kartou a hotovostí. Nález byl zadokumentován. Následně se dostavila na služebnu majitelka peněženky a tato jí byla předána.

16. 8. 2023 v 13:15 hodin bylo přijato na MP oznámení o tom, že v parčíku Rozkoš se nachází skupina bezdomovců. Hlídka MP se dostavila na místo, kde zjistila, že nedochází k protiprávnímu jednání. Na místě bylo čisto a osoby nevzbuzovaly veřejné pohoršení, ani jiným způsobem neporušovaly zákon. Hlídka po poučení z místa odjela.

17. 8. 2023 v 16:50 hodin zjistila hlídka MP vyskočený poklop kanalizace. Na místě poklop vrátila zpět. Během služby bylo přijato několik oznámení o stejné závadě na komunikaci. Toto oznámení bylo předáno Vodárenské a.s., která požádala hlídku, aby věc oznámila na ČOV ve Velkém Meziříčí. Pracovník na místě závadu odstranil.

18. 8. 2023 v dopoledních hodinách hlídka MP kontrolovala skupinu bezdomovců v parčíku Rozkoš. Hlídka osoby poučila ve smyslu veřejného pořádku a čistoty veřejného prostranství. Následně hlídka prováděla kontrolu hřbitova na Bezděkově a přijala opakované oznámení o narušování veřejné-ho pořádku v parčíku Rozkoš. Následně se hlídka na místo vrátila a po dohodě s bezdomovci, kteří tam hráli karty a používali vulgární výrazy, čímž mohli vzbuzovat veřejné pohoršení, aby z místa ode-šli, neboť se tam zdržují i maminky s dětmi a není vhodné, aby se tam bezdomovci projevovali vulgárně. Bezdomovci pochopili a z místa odešli.

19. 8. 2023 v 03:37 hodin bylo přijato telefonické oznámení o tom, že oznamovatelka a další dva kamarádi byli před Sport Arénou fyzicky napadeni skupinou šesti ukrajinských občanů. Hlídka se ne-prodleně spojila s hlídkou Policie ČR a na místo vyjeli společně. Na místě se stále zdržovala skupina napadených a skupina ukrajinských mužů. Následně se na místo dostavila další hlídka Policie ČR a hlídka Cizinecké policie. Poškození uvedli, že byli napadeni bezdůvodně. Došlo ke zranění a poškození brýlí. Celou věc si po zadokumentování převzala Policie ČR k dalším úkonům.

19. 8. 2023 v 05:41 hodin hlídka MP přijala žádost od operačního PČR o součinnost při prověření rušení nočního klidu v bytě na ulici Bezručova. Hlídka na místě zjistila, že v uvedeném bytě došlo v důsledku většího množství alkoholu mezi návštěvou a nájemci bytu k hádce a potyčce. Hlídka celou věc zadokumentovala a následně z bytu odešla návštěva a zůstala pouze podnájemnice s přítelem. Celá věc byla zklidněna. Všechny osoby byly poučeny ve smyslu rušení nočního klidu s možnými následky.

19. 8. 2023 v 22:15 hodin bylo přijato na MP oznámení z ulice Strmá, že na zahradě u ohně je skupina osob a jsou hlučné. Hlídka na místě věc zadokumentovala. Osoby uvedly, že hrály na kytaru a zpívaly, a že již dále budou potichu a hrát a zpívat již nebudou. Všechny osoby poučeny ve smyslu rušení nočního klidu s možnými následky.

20. 8. 2023 v 00:56 hodin přijala MP oznámení, že v ulici Sokolovská před pohostinstvím Lipnice leží nějaký muž. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o muže z ulice Ve Vilách. Muž byl pod vlivem alkoholu, ale byl schopen samostatné chůze a neohrožoval ani sebe ani provoz. Po poučení z místa ode-šel do místa pobytu.

22. 8. 2023 v 09:55 hodin požádala Policie ČR o součinnost MP VM při pátrání po osobě s vozidlem. Hlídka MP prováděla kontroly oblastí dle pokynů Policie ČR a dále se snažila zjistit vozidlo ve kterém se měla pohřešovaná pohybovat. V 11:30 hodin bylo pátrání po osobě odvoláno s tím, že byla nalezena v pořádku.

23. 8. 2023 v 16:00 hodin požádala Policie ČR o asistenci MP při prověření stížnosti u požáru dřeva pod sjezdovkou na Fajtově kopci. Hlídka MP se na místo dostavila, kde se spojila s velitelem zásahu. Ten uvedl, že požár byl uhašen a čeká se na majitele dřeva, k žádnému problému ze strany oznamovatele nedošlo.

23. 8. 2023 ve 21:40 se na služebnu MP dostavila žena, která uvedla, že dne 22. 8. 2023 měla nastoupit do výkonu trestu a bez omluvy se do věznice nedostavila. Hlídka MP při-volala hlídku Policie ČR, která osobu poučila a propustila.

24. 8. 2023 v 06:15 hodin přijala MP oznámení, že před firmou oznamovatele na Jestřabci je odstavené osobní vozidlo, které brání ve vjezdu nákladních vozidel. Hlídka zjistila provozovatele vozidla se kterým se spojila, aby vozidlo z místa odstranil. Provozovatel uvedl, že je vozidlo porouchané a že se postará o jeho neprodlené odstranění. Po několika minutách bylo vozidlo z místa odstraněno.

24. 8. 2023 v 13:45 bylo na služebnu MP oznámeno, že na kruhové křižovatce ulic Třebíčská Horno-městská je rozsypaná krabice s vruty a hrozí poškození pneumatik projíždějících vozidel. Na místo byla neprodleně vyslána hlídka MP, která šrouby z komunikace odstranila.

25. 8. 2023 v 11:00 hodin při preventivní činnosti hlídka MP zjistila v ulici Hornoměstská – Palouky osoby bez domova. Hlídka osoby na místě vyzvala k úklidu nepořádku a dále byly tyto osoby poučeny o čistotě veřejného prostranství s možnými následky.

29. 8. 2023 v 8:10 hodin byl převzat nález peněženky s doklady od řidiče autobusu společnosti ZDAR. Nález byl zadokumentován, majitel byl kontaktován a nález převzal na služebně MP.

29. 8. 2023 v 10:30 hodin bylo z MKDS zjištěno, že na zastávce autobusu se zdržovaly 2 osoby, které tam kouřily. Na místo se dostavila hlídka MP. Obě osoby byly poučeny dle tabákového zákona s možnými následky a byly vyzvány, aby na zastávce ukončily kouření a případně ji opustily. Výzvě bylo vyhověno. Přestupek byl na místě vyřešen domluvou.

29. 8. 2023 v 15:05 hodin byla provedena kontrola vestibulu vlakového nádraží v ulici K Novému nádraží. Na místě zjištěno poškození modrou barvou. K čemuž došlo pravděpodobně 28. 8. 2023 v nočních hodinách. V 16:20 hodin byl zjištěn v ulici Hornoměstská spící bezdomovec, který byl ušpiněn stejnou barvou jako vestibul vlakového nádraží. Bezdomovec hlídce uvedl, že 28. 8. 2023 kolem 23:00 hodin usnul na zmíněné vlakové zastávce a když se probudil byl již od barvy. S událostí (s podezřením ze spáchání přečinu sprejerství na neznámého pachatele) byla seznámena Policie ČR.

30. 8. 2023 v 8:00 hodin zjistila hlídka MP na vlakovém nádraží spící ženu, která uvedla že je v současné době bez domova. Hlídka ji poučila a předala jí kontakt na sociální odbor, kde může žádat o pomoc. Prověrkou u Policie ČR nebyl zjištěn žádný zájem o uvedenou osobu.

31. 8. 2023 v 18:30 hodin provedla hlídka MP kontrolu sportoviště nad Kunčovcem. Byla zjištěna skupinka osob starší 18 let, které tam kouřily a požívaly pivo. Osoby byly poučeny o tom, že prostor patří Sportovišti VM, a je zde zakázáno kouřit a požívat alkoholických nápojů. Osoby místo opustily.

Za uvedené období MP odhalila a řešila 67 dopravních přestupků, které se týkaly především ne-správného parkování. Jednak v centru města, ale i v dalších oblastech katastru Velkého Meziříčí.

V Křižanově při úsekovém měření rychlosti, které provádí MP Velké Meziříčí na základě veřejnoprávní smlouvy mezi městem Velké Meziříčí a Křižanovem, bylo MP odhaleno za uvedené období 768 dopravních přestupků. Jednalo se překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Tyto přestupky byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Nahoru
Caught at shutdown