Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí
 

Územní plán obce Velká Bíteš

 

NOVÝ  Územní plán VELKÁ BÍTEŠ
 
 
Návrh ZADÁNÍ Územního plánu Velká Bíteš- dle § 47 odst. 1 až 4 SZ
pdfNávrh_ZADÁNÍ_ÚP_Velká_Bíteš.pdf
 
Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Velká Bíteš
pdfOznámení_07.2021.pdf
 

 

 

Úplné znění ÚPO Velká Bíteš po změnách č. 1 až 7, 9 a 8

nabytí účinnosti Změny č. 8:  27.11.2019

Pořizovatelem předmětné ÚPD je Městský úřad Velká Bíteš, dokumentace je přístupná na adrese:

https://www.vbites.cz/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/odbor-vystavby-a-zp

 

 

 

 

 

Nahoru
Caught at shutdown