Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí
 

Územně plánovací dokumentace - Oslavička

Návrh nového ÚP Oslavička - pro veřejné projednání říjen 2018
(vydaný 16. 11. 2018, s účinnosti  5. 12. 2018)
 
Textová část:
pdfOslavička_ÚP_12_2018.pdf
 
Návrh Územní plánu Oslavička
pdf1_výkres_základního_členění.pdf
pdf2_Hlavní_výkres.pdf
pdf3_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb.pdf
 
Odůvodnění  Územní plánu Oslavička
 pdf4a_Koordinační_výkres.pdf
 pdf4b_Koordinační_výkres_výřez.pdf
pdf5_Výkres_předpokládaných_záborů.pdf
pdf6_Výkres_širších_vztahů.pdf
pdf7_Vodovod.pdf
pdf8_Kanalizace.pdf
pdf9_Energetika_telekomunikace.pdf
 
Zpráva o uplatňování ÚP Oslavička
za období 10/2007 - 5/2016
pdfZpráva o uplatňování ÚP Oslavička
 
 
Nahoru