Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí
 

Územně plánovací dokumentace - Oslavice

 
Změna č. 2 Územního plánu Oslavice
nabytí účinnosti dne 20. 4. 2022
pdfHLV_490970_Z2_2_Vyrez.pdf
pdfKOV_490970_Z2_2.pdf
pdfZCU_490970_Z2_2_Vyrez.pdf
pdfZPF_490970_Z2_2_Vyrez.pdf
pdfZměna_č._2_ÚP_Oslavice_textová_část.pdf
pdfOOP_Z2_ÚP_Oslavice.pdf
pdfZ2_ÚP_Oslavice_část_odůvodnění_zpracovaná_pořizovatelem.pdf
 
 
Úplné znění dokumentace po vydání Změny č. 2 
pdfHLV_490970_Z2_2_UZ.pdf
pdfKOV_490970_Z2_2_UZ.pdf
pdfVPS_490970_Z2_2_UZ.pdf
pdfZCU_490970_Z2_2_UZ.pdf
pdfZměna_č._2_ÚP_Oslavice.pdf
 
 
ZMĚNA Č. 1 ÚP OSLAVICE
(vydáná 16.3.2018 , nabytí  účinnosti 7. 4. 2018)
 
Úplné znění po vydání Změny č. 1 ÚP Oslavice
pdfVýkres základního členění
pdfHlavní výkres
pdfVýkres veřejně prospěšných staveb
pdfKoordinační výkres
pdfKoordinační výkres - výřez
pdfÚplné znění po vydání Změny č.1
 
Výkresová část:
pdf1_Výkres_základního_členění.pdf
pdf2_Hlavní_výkres.pdf
pdf3_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb.pdf
pdf4a_Koordinační_výkres.pdf
pdf5_Výkres_předpokládaných_záborů.pdf
pdf6_Výkres_širších_vztahů.pdf
 
Textová část:
pdfZměna č. 1.pdf
pdfVYHODNOCENÍ VLIVU A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ.pdf
pdfVYHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.pdf
pdfDodatek Č. 1 vyhodnocení_SEA_Změny_č_1_Oslavice.pdf
pdfDodatek_č._2_vyhodnocení_SEA_Změny_č_1_Oslavice_BR12.pdf
pdfDodatek Č. 3 vyhodnocení_SEA_Změny_č_1_Oslavice_DS1_DS2_002.pdf
pdfOdůvodnění_pořizovatele_k_OVP.pdf


 

Územní plán Oslavice

(nabytí účinnosti 27.1.2010)
 
Výkresová část:
pdf1_Vykres zakladniho cleneni.pdf
pdf2_Hlavni vykres.pdf
pdf3_Vykres verejne prospesnych staveb.pdf
pdf4a_Koordinacni vykres.pdf
pdf4b_Koordinacni vykres_vyrez.pdf
pdf5_Vykres predpokladanych zaboru.pdf
pdf6_Vykres sirsich vztahu.pdf
pdf1_Vodovod.pdf
pdf2_Kanalizace.pdf
pdf3_Energetika.pdf
 Textová část:
pdfOslavice UP.pdf
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru