Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí
 

Územně plánovací dokumentace - Martinice

 
NOVÝ  Územní plán Martinice
 
Návrh ZADÁNÍ Územního plánu Martinice- dle § 47 odst. 1 až 4 SZ
pdfnávrh_ZADÁNÍ_ÚP_Martinice_8_2021_k_projednání.pdf
 
 
 
 
Zpráva o uplatňování ÚP Martinice
projednání květen 2016
 
pdfnávrh Zprávy o uplatňování ÚP Martinice
 
 
 
Dokumentace Změny č. 1 ÚP Martinice
(nabytí účinnosti 4.6.2015)

Výkresová část:
pdf1 Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi.pdf
pdf2 Hlavni_vykres.pdf
pdf3 Verejne_prospesne_stavby.pdf
pdf4 Poradi zmen v uzemi.pdf
pdf5 Schema hlavniho vykresu - dopravni reseni.pdf
pdf6 Schema hlavniho vykresu - zasobovani vodou, kanalizace.pdf
pdf7 Schema hlavniho vykresu - energetika, telekomunikace.pdf
pdf8 Koordinacni vykres.pdf
pdf9 Sirsi vztahy.pdf
pdf10_Vykres predpokladanych zaboru.pdf
Textová část:
pdf11 Martinice Uzemni plan.pdf
pdf12 Martinice Oduvodneni.pdf
pdf13 Martinice Oduvodneni priloha.pdf
pdf14 Martinice Vyhodnoceni stanovisek, pripominek a vyskedky konzultaci.pdf
pdf15 OOP Martinice.pdf
 
Územní plán Martinice
(nabytí účinnosti 2. 6. 2008)
 
Výkresová část:
alt 1 Hlavni vykres.pdf
alt 2 Koordinacni vykres.pdf
alt 3 Schema technicke infrastruktury - dopravni reseni.pdf
alt 4 Schema hlavniho vykresu - energetika, telekomunikace.pdf
alt 5 Schema hlavniho vykresu - zasobovani vodou, kanalizace.pdf
alt 6 Sirsi_vztahy.pdf
alt 7 Martinice Oduvodneni priloha.pdf
alt 8 Verejne_prospesne_stavby.pdf
alt 9 Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi.pdf
alt 10_Vykres predpokladanych zaboru.pdf
Textová část:
alt Martinice Oduvodneni a Navrh UP.pdf
alt Martinice Oduvodneni UP.pdf
 
Nahoru