Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí
 

Územně plánovací dokumentace - Dolní Heřmanice

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Heřmanice (k projednání)

pdfZpráva_o_uplatňování_ÚP_Dolní_Heřmanice.pdf
 
 

Územní plán Dolní Heřmanice

(nabytí účinnosti: 20.6.2019)

OOP_Dolní Heřmanice

pdfOOP_Dolní_Heřmanice.pdf

Výkresová část:

pdfUPDolHermanice_1-ZCU.pdf

pdfUPDolHermanice_2-HLV.pdf

pdfUPDolHermanice_3-VPS.pdf

pdfUPDolHermanice_4-ETP.pdf

pdfUPDolHermanice_O1-KOV.pdf

pdfUPDolHermanice_O2-SVZ.pdf

pdfUPDolHermanice_O3-ZPF.pdf

pdfUPDolHermanice_O4-DPR-DV.pdf

pdfUPDolHermanice_O5-ZVK-DV.pdf

pdfUPDolHermanice_O6-ENG-DV.pdf

 

Textová část:

pdfUPDolHermanice_TEXTOVA_CAST.pdf

pdfDolní_Heřmanice_odůvodnění_část_zpracovaná_pořizovatelem.pdf

 Nahoru