Systém pro vydávání parkovacích karet má svá pravidla

31. 3. 2021

Letak parovani_slideshow_740x490_copyPokud jste místním rezidentem nebo abonentem, mohla by Vás zajímat pravidla pro vydávání parkovacích karet.

Kdo může žádat o vydání parkovací karty?

 • Rezident – fyzická osoba mající místo trvalého pobytu nebo vlastnící nemovitost ve vymezené oblasti, mimo osob s trvalým pobytem na adrese Radnická 29/1, Velké Meziříčí
 • Abonent – právnická nebo podnikající fyzická osoba mající sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti

Jaké podmínky musí žadatel splnit?

 • Mít právní vztah k vozidlu, pro které je karta vystavována
 • Zaplatit cenu na základě platného ceníku

Jakým způsobem prokáže žadatel splnění podmínek nezbytných k vydání?

Rezident/Abonent

 • Prokázání místa trvalého pobytu
 • Prokázání vlastnictví nemovitosti
 • Prokázání sídla nebo provozovny právnické nebo fyzické osoby

Vozidlo

 • Prokázání vlastnictví/provozování vozidla
 • Prokázání užívání vozidla na základě leasingové nebo úvěrové smlouvy
 • Prokázání užívání vozidla zaměstnavatele k soukromým účelům

Úhrada

 • prokázání úhrady

POZOR! Pokud rezident nebo abonent nebude v některém z uvedeních právních vztahů vůči vozidlu, nemá nárok na zakoupení nepřenosné parkovací karty!

Druhy parkovacích karet:

 • Přenosná – parkovací karta bez uvedení registrační značky vozidla

(základní cena 9000 Kč za rok, 750 Kč za měsíc)

 • Nepřenosná – parkovací karta s uvedením jedné registrační značky

(Základní cena 3000 Kč za rok, 250 Kč za měsíc)

Doplňující informace:

 • Vydává-li se roční parkovací karta v průběhu ledna daného kalendářního roku, platí se cena za celý kalendářní rok.
 • Vydává-li se měsíční parkovací karta v průběhu daného kalendářního měsíce na daný měsíc, platí se cena za celý kalendářní měsíc.
 • Rezident nebo abonent může být při vyřizování parkovací karty zastoupen jinou osobou na základě plné moci.

POZOR! U ročních parkovacích karet na rok 2020 bude celková finanční částka ponížena o 3 měsíční poplatky za I. čtvrtletí roku, kdy parkovací systém nebyl v provozu.

POZOR! V zaváděcím období od 1. do 16. dubna budou terénní pracovníci městského úřadu v součinnosti s městskou policií upozorňovat řidiče na zpoplatněné parkování. Upozorňování bude probíhat v informativním duchu a nebude sankcionováno.

Úplné znění pravidel pro vydávání parkovacích karet včetně veškerých požadovaných dokumentů naleznete na webovém portálu města, konkrétně v sekci Městský úřad – Potřebuji vyřídit – Parkovací karty.

Lucie Málková

Nahoru