Informace občanům k poplatku za komunální odpad pro rok 2024

8. 12. 2023

IMG 3041_webV důsledku změny obecně závazné vyhlášky týkající se komunálního odpadu tímto reagujeme na nejčastější dotazy.

1. Kdo je povinen platit za komunální odpad?
- fyzická osoba přihlášena ve městě
- vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci (chata, chalupa...), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města
Všichni vlastníci výše uvedených nemovitostí včetně cizinců s pobytem na území města jsou povinni splnit svoji ohlašovací povinnost, tzn. přihlásit se k platbě poplatku. Za nesplnění této povinnosti může být správcem poplatku (městský úřad) uložena pokuta dle daňového řádu.

2. Musím platit za chatu, i když tam nebývám a neprodukuji tam odpad? Ano.

3. Musím platit za chatu, i když odpad, který tam vyprodukuji, odvážím do popelnice v místě bydliště? Ano.

4. Když poplatek za chatu zaplatím, bude mi vyvážena u chaty popelnice?
Pokud je chata v oblasti mimo dosah svozu, není povinností města odpad odvážet.
Poplatek není vázán na skutečnou produkci odpadu, platí se za samotnou existenci obecního systému odpadového hospodářství – ze systému má prospěch každá osoba přihlášená ve městě nebo vlastnící nemovitost na území města – má možnost uložit odpad na území města (sběrný dvůr, kontejnery, popelnice).

Městský úřad – odbor finanční

Nahoru
Caught at shutdown