Metropolitní síť

Metropolitní síť je počítačová síť propojující městský úřad a ostatní instituce spravované městem (základní školy, knihovna, Jupiter Club...). Síť poskytuje vysokorychlostní internet a další související služby. Občané města mají možnost bezplatně využít bezdrátový Hotspot na náměstí, v budovách Městského úřadu, Základních školách a Jupiterclubu.

Provozní řád

 Pravidla pro používání Metropolitní sítě Města Velké Meziříčí

Účelem tohoto řádu je definovat pravidla nezbytná pro bezproblémový chod Metropolitní sítě Města Velké Meziříčí. Zejména eliminovat možnost narušení chodu sítě jednotlivým účastníkem nebo zneužití síťové konektivity k provozování ilegálních aktivit a poskytnout rámec pro řešení takových situací.

 

Číst více...