Povodňový plán

Povodňový plán města Velké Meziříčí

Povodňový plán města Velké Meziříčí je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území města. Povodňový plán města Velké Meziříčí řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území města a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni povodňové komise města Velké Meziříčí.

 Povodňový plán ORP Velké Meziříčí

Povodňový plán ORP Velké Meziříčí je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území obce s rozšířenou působností. Povodňový plán ORP Velké Meziříčí řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území ORP a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni povodňové komise ORP Velké Meziříčí.

Nahoru