Blíží se čas pravidelné deratizace města

19. 3. 2020

deratizaceV souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví se ve Velkém Meziříčí uskuteční od 30. března 2020 do 7. května 2020 pravidelná ochranná deratizace. Jde o opatření směřující k ochraně zdraví osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění.

 Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, zajistí provedení deratizace v objektech předškolních a školních zařízení v majetku města a na veřejných prostranstvích. Práce bude provádět specializovaná firma Deratex – Ing. Jaroslav Drbálek.

V souvislosti s potřebou aktualizace informací o rozšíření potkana žádáme občany, aby se s případnými poznatky o jeho výskytu na veřejných prostranstvích obraceli na odbor životního prostředí MěÚ Velké Meziříčí – tel.: 566 781 087, 566 781 080, nebo přímo na telefon odborné firmy – tel.: 603 813 643, která bude práce provádět.

MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP

 

Nahoru