Kam s použitými pneumatikami? Nechte je přímo v servisu

penumatikyPlánujete přezutí pneumatik a vaše pneumatiky již dosloužily? Nechte je přímo v servisu! Ve Velkém Meziříčí byli řidiči zvyklí vozit staré pneumatiky do sběrného dvora. Tuto službu ale provozovatel dvora k 1. listopadu 2019 zrušil. Občané tak musí začít plně využívat místa zpětného odběru, na kterých odevzdají pneumatiky zdarma. „Ve městě dlouhodobě funguje 5 míst, která pneumatiky bez problému přijímají a mají na to dostatečnou kapacitu. Provozovatel kolektivního systému svozu odmítl v minulosti plošně s technickými službami uzavřít smlouvy. Ve větších městech technické služby nepřijímání pneumatiky již dlouho, u nás ve městě vzniklé náklady platilo město," doplnil jednatel společnosti Jaroslav Mynář.

 

 

 

 

pneu

Pneumatiky dle platné legislativy podléhají zpětnému odběru stejně jako např. vyřazené elektrospotřebiče. Lze je tedy odevzdat bezplatně v rámci zpětného odběru na místě prodeje, pneuservisu a autoservisu, a to bez ohledu na značku či nákup.

Tato místa zřizují povinně výrobci a dovozci pneumatik. Jejich seznam najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí v sekci Zpětný odběr výrobků v odkazu Pneumatiky a oleje. Místa, která bezplatně sváží provozovatel kolektivního systému Eltma pro povinné osoby, které se účastní kolektivního systému, najdete na stránkách www.eltma.cz v sekci Sběrná místa. Síť sběrných míst se neustále rozšiřuje, proto doporučujeme pro aktuální situaci vždy navštívit výše zmíněné stránky.

Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a nekončila jako odpad na sběrném dvoře či dokonce jako černá skládka. Pneumatiky odevzdávejte bez disků, v rámci možností čisté. Použitá pneumatika, vybraná systémem Eltma, je svezena ke zpracovateli. Zpracovatel pneumatiku rozdrtí na menší části, které se nadále použijí k výrobě např. dětských hřišť, sportovišť a tlumících podložek. Pneumatika se v menším množství využívá i jako zdroj energie. Takže pneumatiky jsou zpracovány ze 100 % a nekončí na skládkách jako nepotřebný odpad bez dalšího využití.

Apelujeme tedy na občany města, aby k odkládání pneumatik využívali právě místa zpětného odběru. Odevzdání starých pneumatik není podmíněno nákupem nových. Princip je v podstatě stejný jako u elektrospotřebičů, které je také možno bezplatně odevzdat v prodejnách elektro.

Zdislava Fialková,
odbor životního prostředí