Starostové

2020 - 2022 Ing. arch. Alexandros Kaminaras

1F4A1268V rámci studia architektury strávil půl roku v Singapuru na prestižní National University of Singapore.
Při studiích pracoval v několika předních architektonických ateliérech v Praze. V současnosti navrhuje stavby a interiéry po celé ČR i ve Velkém Meziříčí a okolí.
Volný čas rád tráví objevováním přírodních krás Vysočiny, kterou miluje. Každoročně se vrací ke Středozemnímu moři, kde má část svých kořenů. Hraje fotbal za Olší nad Oslavou, věnuje se běhání, boxu a má rád sport obecně.

Číst více...

2017 - 2020 Josef Komínek

KominekJosef2018 002Starosta v letech 2017 - 2020. Narodil se 13. 2. 1959 ve Velkém Meziříčí. Mládí prožil v Tasově, kde ukončil základní devítiletou školu. Poté absolvoval Střední odborné učiliště ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1981 až 1983 absolvoval  Obchodní institut v Brně. Studium zakončil osvědčením – vedoucí provozní jednotky a osvědčení – pedagogické minimum pro výchovu učňů.

Číst více...

2010 - 2017 Ing. Radovan Necid

Necid Radek 23091412Starosta v letech 2010 – 2017. Po absolvování gymnázia ve Velkém Meziříčí vystudoval VUT v Brně, fakultu strojní, obor přístrojová, automatizační a regulační technika. Před vstupem do politiky byl společníkem a jednatelem společnosti Falco computer, s.r.o. Roku 2006 se stal členem ODS i zastupitelem Velkého Meziříčí. Dne 9. listopadu 2010 byl zvolen starostou Velkého Meziříčí až do 27. září 2017.

1997 – 2010 Ing. František Bradáč

starostaStarosta v letech 1997–2010. Vystudoval Vysoké učení technické Brno, fakultu elektrotechnickou. Před vstupem do politiky pracoval 17 let v podniku Kablo. V letech 1994–1997 zastával funkci místostarosty města. Od roku 2004 do roku 2008 zasedal v krajském zastupitelstvu, byl také členem dopravní komise Kraje Vysočina. V době jeho starostenské funkce bylo v Čechových sadech postaveno s podporou Státního fondu rozvoje bydlení osm bytových domů, v sídlišti Čechovy sady byly dokončeny inženýrské sítě pro soukromou výstavbu. Ve městě vyrostla třetí základní škola, která byla otevřena v září 2003.

1994 – 1997 Václav Štipák

23. Štipák VáclavStarosta v letech 1994–1997. Někdejší zaměstnanec Kabla, do starostenské funkce přešel z podnikatelské sféry. V průběhu jeho funkce byla v Mostištích otevřena Nemocnice svaté Zdislavy (1995). Začalo se také s výstavbou Domu s pečovatelskou službou v Čechových sadech (1997).

1990 - 1994 Ing. Stanislav Krejčí

22. Ing. Stanislav KrejčíPředseda Městského národního výboru v roce 1990, starosta v letech 1990–1994. V době jeho funkce byl například zklidněn provoz na Náměstí, kdy byl v dubnu 1991 zaveden poplatek za vjezd. V roce 1992 byla ve městě zřízena městská policie, u ní zpočátku sloužili tři strážníci. Dokončena byla také čistírna odpadních vod a na ni navazující výstavba kanalizačních sběračů.

1981 – 1990 Antonín Krejčí

21. Krejčí AntonínPředseda Městského národního výboru v letech 1981–1990. Zvolen jako třiačtyřicetiletý, pracoval jako soustružník v Energetických strojírnách. V době jeho funkce byla do provozu uvedena druhá budova Domu zdraví (1982). V roce 1988 se otevřela mateřská školka v Čechových sadech. V říjnu 1982 byla zahájena stavba nové základní školy v Čechových sadech, otevřena byla v roce 1987. Ve stejném roce byla otevřena také nová přístavba školy Světlá.

1977 – 1981 Josef Havlík

Havlik Josef – kopiePředseda Městského národního výboru v letech 1977–1981. Zvolen byl jako šestapadesátiletý v prosinci 1977, po smrti svého předchůdce Josefa Lázničky. Byl ředitelem Motorpalu. Během jeho funkčního období byly otevřeny dvě nové mateřské školy – v ulici Nad Plovárnou a v ulici Sokolovská (1978). 28. listopadu 1978 byl do provozu uveden dálniční most Vysočina.

1971 – 1977 Josef Láznička

19. Láznička JosefPředseda Městského národního výboru v letech 1971–1977. Byl funkcionářem Okresního národního výboru a Krajského národního výboru. V době jeho předsednické funkce bylo v první polovině 70. let zrekonstruováno přízemí radnice a podle pokynů památkářů byl upraven vstupní prostor. Do přízemí byla přemístěna obřadní síň.

1960 – 1971 Jaroslav Klimeš

18. Klimeš JaroslavPředseda Místního (Městského) národního výboru v letech 1960–1971. Původním povoláním byl dělník, pracoval v národním podniku ZAZ. V letech 1951–1960 vykonával funkci předsedy Okresního národního výboru, zrušením meziříčského okresu o svoji funkci přišel.

Nahoru