Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím

Zpráva o programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2015

Číst více...

Vyhlášení programu

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2016 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností". Finanční podpora z tohoto programu je určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území, a které nejsou národními kulturními památkami. Podpora z uvedeného programu má dosáhnout zejména tam, kde to dosud stejně účelným a efektivním způsobem neumožňovaly jiné programy Ministerstva kultury.

Číst více...

Podpora obnovy kulturních památek pro rok 2011

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2011 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a které nejsou národními kulturními památkami. Podpora z nového programu má dosáhnout zejména tam, kde to dosud stejně účelným a efektivním způsobem neumožňovaly jiné programy Ministerstva kultury.

Číst více...

Podpora obnovy kulturních památek pro rok 2012

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2012 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností". Finanční podpora z tohoto programu je určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a které nejsou národními kulturními památkami.

Číst více...

Podpora obnovy kulturních památek pro rok 2013

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2013 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a které nejsou národními kulturními památkami. Podpora z uvedeného programu má dosáhnout zejména tam, kde to dosud stejně účelným a efektivním způsobem neumožňovaly jiné programy Ministerstva kultury.

Číst více...

Zpráva o programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2013

Celková výše příspěvků na zachování a obnovu kulturních památek z programu ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí v roce 2013 činila 468 000,- Kč, z toho:

Číst více...

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2014

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2014 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností". Finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Podpora z uvedeného programu má dosáhnout zejména tam, kde to dosud stejně účelným a efektivním způsobem neumožňovaly jiné programy Ministerstva kultury.

Číst více...