Ztráty a nálezy

Pravidla pro agendu Ztráty a nálezy jsou stanovena zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník a pdfVnitřní směrnicí č. 1/2014 : Postup pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty.

Pověřeným pracovníkem pro agendu Ztráty a nálezy je Lucie Brožová.

Nalezené věci (kromě klíčů) je možné odevzdat Lucii Brožové  (stará budova radnice, Radnická 29/1, 3. podlaží, dveře č.327), popř. v době její nepřítomnosti na podatelně Městského úřadu dveře č. 101 Radnická 29/1.

Nalezené klíče se neevidují a odevzdávají na podatelně Městského úřadu dveře č. 101 Radnická 29/1. V případě uzavření podatelny se klíče odevzdávají na Turistickém informačním centru ve vestibulu staré budovy radnice (Radnická 29/1).

Nahoru