Bezpečné a moderní služby – vysokorychlostní vážení ve Velkém Meziříčí

vazeniVáhy pro kontrolní vysokorychlostní vážení silničních vozidel jsou určeny pro měření celkové hmotnosti vozidla a zatížení na nápravu nebo skupinu náprav, případně dalších parametrů vozidla vyžadovaných zvláštním předpisem a to přímo za jízdy vozidla na jeho trase. Našim cílem bylo umístit technické zařízení, které umožní vysokorychlostní vážení silničních vozidel. Jeho grafické umístění je známé „odborné veřejnosti". Naší snahou je, aby dopravci nepřetěžovali silniční vozidla a aby nedocházelo k ničení povrchu vozovky v oblasti města a jeho okolí. Nadměrné přetěžování vozidel silniční dopravy vede jednak k soustavnému ničení samotných vozidel a současně k destruktivnímu ničení komunikací všech druhů. Jejich neustálé opravy znamenají nekonečné množství uzavírek, objížděk a dalších dopravních omezení. Zavedením tohoto systému má významný, bohužel pouze lokální podíl na eliminaci všech výše zmíněných problémů.

Toto zařízení je umístěno, co do polohy ve strategicky významném bodě na vjezdu do města a je obtížné jej objet vedlejšími komunikacemi. Za dobu provozu máme poznatky, že došlo k radikální změně chování autodopravců. Významně to přispívá k nepřetěžování vozidel, tudíž nedochází tak k jejich opotřebení a současně nedochází k ničení krajských a místních komunikací. Změna v chování dopravců má významný dopad na životní prostředí.

Jedná se o partnerský projekt Kraje Vysočina a města Velké Meziříčí. Investičně byl systém vybudován z rozpočtu Kraje a jedná se o poměrně drahý, ale provozně nenáročný a technicky špičkový systém. Financování jeho provozu je zajištěno z pokut, které jsou vybírány od dopravců za porušení dopravních předpisů.
Na počátku implementace tohoto projektu bylo velmi důležité nastavení spolupráce Kraje Vysočina s městem Velké Meziříčí, kdy Kraj byl investor, město Velké Meziříčí je vykonavatel vysokorychlostního vážení. Dále je zde velmi důležitá snaha obou orgánů veřejné správy důsledně vymáhat dodržování zákonných předpisů v oblasti dopravy. Poměrně složité byly i jednání s ostatními složkami veřejné správy směřující k zajištění všech potřebných certifikátů a atestů nutných k bezproblémovému provozování celého systému.

Tento projekt bourá konzervativní myšlení a při jeho realizaci jsme se nebáli použití nových technologií a nahradit dosud sporadicky orgány veřejné správy používané lokální vážení, novým, moderním řešením odpovídajícím druhému desetiletí 21. století, tzn., řešení v elektronické podobě. Kromě samotného vážení a zpracování výsledku vážení a předávání dat na pracoviště MěÚ pomocí optické metropolitní sítě vybudované až k vážícímu bodu je automatizováno i samotné zpracovávání přestupků a činnost úředníka je zde vyžadována v nejmenší nutné míře.

PRINCIP ČINNOSTI

vazeni2Váhy pro vysokorychlostní vážení silničních vozidel tvoří automatický měřící systém. Výsledky z něj jsou přenášeny optickou sítí přímo do agendy městského informačního systému a zde jsou zpracovávány.
Konstrukce systému vysokorychlostního vážení je schematicky znázorněno na obr. níže a jednotlivé konstrukční prvky jsou popsány takto:
- Snímače zatížení instalované ve vozovce
- Zařízení pro rozlišení vozidel
- Měřící jednotka
- zařízení pro optickou identifikaci vozidel
- Záznamové zařízení
- pomocné zařízení
-softwarové vybavení
- modul zpracování (agenda IS MěÚ)

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

vazeni3vazeni4Samotné vyhodnocování událostí probíhá v agendě IS MěÚ, kde se automaticky (dotazem do CRV) identifikuje konkrétní vozidlo a probíhá zpracování přestupku viz. Obr. níže

 

 

KONEKTIVITA
vazeni5Připojení do sítě je řešeno pomocí optického kabelu v rámci metropolitní sítě viz. Obr. níže

Velké Meziříčí působí jako příklad dobré praxe, kdy na plně funkční technické řešení se do dnešního dne přijeli podívat politické reprezentace 8 krajů ČR a velmi bedlivě jej zkoumalo i ŘSD, které chce tato technická zařízení rozmístit po celém území ČR. Ani Kraj Vysočina nezůstává pozadu a povzbuzen kladnými výsledky vzniká koncepce 24 obdobných zařízení rozmístěných po celém území kraje
Zavedením systému došlo k razantnímu omezení přetížených nákladních automobilů,(které vzhledem k tomu, že střed města je v údolí a všechny silnice z města vedou do kopce) přestali městem projíždět na značně malou rychlostí za neustálého kvílení zvuku motoru při nadměrném vypouštění zplodin z výfuku. Toto značně znepříjemňovalo život obyvatel trvale bydlících v okolí silnic či obyvatel v těchto částech se pohybujících.
Tím že dopravní automobily nejsou přetěžovány, nedochází k tak rychlému ničení převodových skříní, ložisek, pneumatik a není třeba tak častá jejich výměna, toto má pozitivní dopad na životní prostředí.

Nahoru
Caught at shutdown