Hlášení rozhlasu

rozhlas

Pravidla pro hlášení městského rozhlasu jsou stanovena ve pdfVnitřní směrnici č.1/2009.

Pověřeným pracovníkem pro hlášení Městského rozhlasu je Lucie Brožová.

 Městským rozhlasem jsou vysílány tyto zprávy:

  • zprávy orgánů krizového řízení
  • zprávy městského úřadu
  • zprávy organizací zřizovaných městem
  • zprávy neziskových a charitativních organizací
  • zprávy o sportovních akcích probíhajících ve Velkém Meziříčí a v jeho místních částech.
  • zprávy o přerušení dodávek vody a energií

Hlášení rozhlasu

Datum hlášení

Název hlášení

30.09.2022

Hokej_1.10.2022.doc

30.09.2022

Soutěž_ŽELENÝ_HASIČ_2.10.2022.doc

04.10.2022

docxCharitativní_sbírka_Koláč_pro_hospic.docx

29. a 30.09.2022

Dny_otevřených_ateliérů_1._a_2.9.2022_copy_copy.docx

jpgDny_otevřených_ateliérů_plakát.JPG

Upozornění občanům:

Od října 2014 je funkční nový rozšířený rozhlasový systém. Chceme touto cestou požádat občany o spolupráci při zajišťování kvalitního provozu rozhlasu.

Na sloupech veřejného osvětlení jsou umístěny rozhlasové ampliony, které jsou očíslovány na zdrojovém modulu. V případě zjištění závady na koncovém vysílači, oznamte tuto poruchu s uvedením čísla stanoviště Městskému úřadu Velké Meziřící - Lucii Brožové, tel. 566781158, e-mail brozova@velkemezirici.cz. Děkujeme

Nahoru