Hlášení závad - nápověda

Hlášení závad - vstup do aplikace
Aplikace Hlášení závad slouží jako pohotový nástroj pro hlášení závad a nedostatků ve městě. Občané či návštěvníci města mohou odkudkoliv pomocí této aplikace oznámit například nefunkčnost veřejného osvětlení, černou skládku, rozbité lavičky, poničenou zeleň, výtluky na komunikacích, poškozené dopravní značení či semafory, závady na zařízení dětského hřiště nebo jiné podobné technické závady ve městě.

V aplikaci není možné uplatňovat např.:
• požadavky na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, např.:
- změny a úpravy dopravního značení,
- osazení retardérů,
- osazení zrcadel.
Zde je třeba podat písemnou žádost a věc řešit ve správním řízení.
• požadavky na rozsáhlejší nebo celkové opravy komunikací a chodníků, které jsou řešeny v rámci rozpočtu města a plánu investic a oprav.
• hlášení týkající se majetku třetích osob (včetně silnic I., II, III. třídy a dálnic, které jsou ve vlastnictví státu a kraje). Bude-li to možné, bude hlášení předáno zodpovědné osobě.
• problémy související s dodržováním veřejného pořádku, které je třeba hlásit přímo na městskou policii či na Policii ČR.
Hlášení, která není možné přes aplikaci řešit, budou bez dalšího projednávání označena jako "vyřešená".

Jak na to? Stačí vyplnit jednoduchý interaktivní formulář v elektronické aplikaci:
• Zvolením možnosti "Přidat hlášení" a kliknutím do mapy můžete lokalizovat konkrétní místo, ke kterému se chcete vyjádřit, přičemž polohu daného bodu je možné až do odeslání hlášení libovolně měnit.
• V samotném formuláři je třeba vybrat kategorii závady/problému a doplnit stručný popis. Pro přehlednost zde dále uvádíme přehled zodpovědných osob pro jednotlivé kategorie. 
• Povinnou položkou je e-mailová adresa, na kterou pak obdržíte informace o stavu zpracování hlášení.
• Můžete také připojit fotografie z místa hlášení (max. velikost 8 MB).
• Po opsání kontrolního kódu a stisknutí tlačítka "Odeslat" se záznam uloží do databáze.
• Osoby, které spravují jednotlivé kategorie závad a správce aplikace budou následně upozorněny e-mailem na nový požadavek.
• Vložené hlášení bude v mapě viditelné až po zpracování zodpovědnou osobou.

V zájmu co nejefektivnějšího řešení nahlášených problémů Vás prosíme o přesnou specifikaci požadavku.

Dále upozorňujeme, že budou zrušena veškerá hlášení obsahující hanlivé výrazy a neustále se opakující podněty, na které již byla zaslána ze strany města odpověď.

Nahoru