Výběrové řízení na redaktora novin Velkomeziříčsko

velkomeziricsko

JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí na základě rozhodnutí Rady Města v působnosti Valné hromady JC vyhlásil výběrové řízení na redaktora pro úsek medializace a komunikace v JUPITER clubu, s.r.o. Velké Meziříčí.

Výběrové řízení proběhlo ve dvou kolech. Ve středu 13. 5. 2015 výběrová komise otevřela obálky pěti přihlášených účastníků. Jeden z nich byl pro nesplnění administrativních požadavků vyřazen.

Zbylí čtyři byli pozváni k účasti do druhého kola, které se konalo v úterý 19. 5. 2015. Výběrové řízení obsahovalo dvě části: Osobní pohovor s uchazečem a praktické prověření dovedností uchazeče.

Výběrová komise:

- konstatovala řádný průběh výběrového řízení

- vzala na vědomí bodová ohodnocení uchazečů v 2. kole výběrového řízení.

- sestavila konečné pořadí uchazečů

- doporučila jednateli JUPITER clubu s.r.o., zvážit možnost neobsadit úsek medializace a komunikace společnosti dalším pracovníkem a zajistit činnost úseku externím dodavatelem

Rozhodnutí

Jednatel společnosti, Mgr. Milan Dufek, na základě doporučení výběrové komise nevytvoří pro úsek medializace a komunikace další pracovní místo redaktora.

Jedinou zaměstnankyní na pozici vedoucí úseku bude Bc. Martina Stmadová, ostatní činnosti potřebné k zajištění vydávání elektronického periodika včetně tištěného měsíčníku, případně vlastní propagace JUPITER clubu, s.r.o. budou zajišťovány dodavatelsky nebo v součinnosti s ostatními úseky společnosti.

Autor: Mgr. Milan Dufek, jednatel společnosti