Činnost odboru

Vedoucí odboru: Zdeňka Peterková
Tel.: +420 566 781 040
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Odbor Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, zákonem o zemědělství a ostatními souvisejícími zákony.

Po kliknutí na jednotlivé kontakty se zobrazí další podrobnosti (na které budově je možné pracovníka zastihnout, číslo dveří kanceláře, tel. číslo, můžete poslat vzkaz...)

Úsek registrace

  • Přijímá ohlášení živnostenských oprávnění, žádosti o koncese, jejich změn, zrušení
  • Plní funkci centrálního registračního místa – tj. přijímá přihlášky k registraci od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, správce daně a úřadu práce
  • Provozuje živnostenský rejstřík, vydává výpisy z něj
  • Provozuje poradenskou a konzultační službu pro žadatele o živnostenská oprávnění i pro registrované podnikatele
  • Přijímá podání Czech POINT a vydává výstupy z něj

Kontaktní osoby:

Zdeňka Peterková

Ing. Jitka Hájková

Mgr. Nina Toufarová

Bc. Iveta Zezulová DiS.


Úsek kontroly

  • Provádí kontrolu dle živnostenského zákona a ukládá pokuty za porušení povinnosti dle tohoto zákona
  • Kontroluje dodržování příslušných ustanovení dle obchodního zákoníku, zákona o metrologii, zákoníku práce, zákona o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, zákona o spotřebních daních a zákona o ochraně spotřebitele

Kontaktní osoby:

Zdeňka Peterková

Radek Král

Hana Marková


Úsek registrace zemědělství

  • Registrace a kontrola a vedení evidence zemědělských podnikatelů dle zákona č. 252/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Zdeňka Peterková

Bc. Iveta Zezulová DiS.

Mgr. Nina Toufarová


Adresa pro doručování:

Městský úřad

Odbor Obecní živnostenský úřad

Radnická 29/1

594 13 Velké Meziříčí


Adresa pracoviště:

Náměstí 27/28

594 13 Velké Meziříčí


Pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 13.00
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 13.00
Pátek 8.00 - 13.00

Po domluvě možné rozšíření uvedené pracovní doby.

Rauscherová Michaela, Bc.