Činnost odboru

Činnost odboru

Vedoucí odboru: Zdeňka Peterková
Tel.: +420 566 781 040
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Odbor Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, zákonem o zemědělství a ostatními souvisejícími zákony.

Po kliknutí na jednotlivé kontakty se zobrazí další podrobnosti (na které budově je možné pracovníka zastihnout, číslo dveří kanceláře, tel. číslo, můžete poslat vzkaz...)

Odbor Obecní živnostenský úřad

Vykonává činnosti vyplývající ze zákona o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména:

 • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem týkající se živností koncesovaných, vázaných, řemeslných a živností volných, rozhoduje o udělení koncese, vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, provádí jejich změny, rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění, o pozastavení, vyřizuje žádosti o výpisy ze živnostenského rejstříku a nahlédnutí do živnostenského rejstříku,
 • provádí kontrolní činnost dle rozsahu živnostenského zákona a ukládá správní tresty za porušení povinností, zjištění neoprávněného podnikání, apod.,
 • spolupracuje s ostatními orgány státní správy,
 • provádí dozorovou činnost dle zákona o ochraně spotřebitele, zákona o spotřebních daních, zákona o omezení provozu zastaváren, zákona o civilním letectví, zákona o drahách, zákona o silniční dopravě, zákona o povinném značení lihu, zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • vyřizuje stížnosti,
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo (CRM) přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění pro OSSZ, zdravotní pojišťovny, správce daně, apod.,
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku,
 • zajišťuje rozvoj a využití informačních systémů živnostenského úřadu,
 • provádí poradenskou a konzultační službu pro žadatele o živnostenské oprávnění i pro registrované podnikatele,
 • provádí péči o spisovou agendu registru podnikatelů,
 • vede evidenci a vydává osvědčení zemědělských podnikatelů,
 • jako pověřený orgán obce provádí kontrolu a ukládá správní tresty dle zákona o cenách, zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle zákona o obcích.

Kontaktní osoby:

Zdeňka Peterková - vedoucí odboru

Mgr. Nina Toufarová - registrace živností, evidence zemědělského podnikatele

Bc. Iveta Zezulová DiS. - registrace živností, evidence zemědělského podnikatele

Radek Král - kontrola

Bc. Hana Marková - kontrola

Ing. Lenka Brabcová - registrace živností


Adresa pro doručování:

Městský úřad
Odbor Obecní živnostenský úřad
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí


Adresa pracoviště:

Náměstí 27/28
594 13 Velké Meziříčí


Pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 13.00
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 13.00
Pátek 8.00 - 13.00

Po domluvě možné rozšíření uvedené pracovní doby.

Rauscherová Michaela, Bc.

Nahoru