Formuláře a tiskopisy

1) Formuláře registru vozidel

 pdfOznámení_o_ztrátě_zničení_nebo_odcizení_tabulky_s_registrační_značkou (je třeba tisknout oboustraně na formát A4 nebo vyzvednout žádost na Odboru dopravy)

pdfŽádost o poskytnutí údajů z registru silnicních vozidel (je třeba tisknout oboustraně na formát A4 nebo vyzvednout žádost na Odboru dopravy)

pdfŽádost o vydání nového dokladu k vozidlu (je třeba tisknout oboustraně na formát A4 nebo vyzvednout žádost na Odboru dopravy)

pdfŽádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz (je třeba tisknout oboustraně na formát A4 nebo vyzvednout žádost na Odboru dopravy)

 pdfŽádost o vydání tabulky s registrační značkou (je třeba tisknout oboustraně na formát A4 nebo vyzvednout žádost na Odboru dopravy)

pdfŽádost o vyřazení silničního vozidla z provozu (je třeba tisknout oboustraně na formát A4 nebo vyzvednout žádost na Odboru dopravy)

pdfŽádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (je třeba tisknout na formát A3 (obě stránky A4 vedle sebe) nebo nejlépe vyzvednout žádost na Odboru dopravy)

pdfŽádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel (je třeba tisknout oboustraně na formát A4 nebo vyzvednout žádost na Odboru dopravy)

pdfŽádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla (je třeba tisknout oboustraně na formát A3 nebo vyzvednout žádost na Odboru dopravy)

pdfPlná moc k zastupování na Odboru dopravy

 

2) Formuláře registru řidičů

docŽádost o výdej dat z registru řidičů - 2 žádosti za sebou

docŽádost o výdej dat z registru řidičů - pro Policii, soudy

docŽádost o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení - 2 žádosti za sebou

docLékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

docProhlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

docVzdání se řidičského oprávnění

pdfŽádost o odečet 3 bodů

pdfŽádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

Paměťové karty (digitální tachograf)

a) pdfŽádost o vydání paměťové karty řidiče

b) docŽádost o vydání paměťové karty vozidla

c) docŽádost o vydání servisní paměťové karty

 

3) Formuláře silničního hospodářství

a) Silnice

docŽádost o povolení PŘIPOJENÍ k silnici

docŽádost o povolení UZAVÍRKY silnice

docŽádost o stanovení DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

docŽádost o stavbu v ochranném pásmu silnice

docŽádost o vydání stanoviska k projektu

docŽádost o výjimku z dopravního značení

docŽádost o zvláštní užívání sil. - VÝKOP

docŽádost o zvláštní užívání sil.- UKLÁDÁNÍ

docŽádost o zvláštní užívání sil.DZ - PŘEKOP

docŽádost SME o udělení oprávnění a osvědčení

 

b) Místní komunikace

docŽádost o povolení PŘIPOJENÍ k MK

docŽádost o povolení UZAVÍRKY MK

docŽádost o zvláštní užívání MK - VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ

docŽádost o zvláštní užívání MK - ukládání vedení

docŽádost o zvláštní užívání MK- akce Náměstí

docŽádost o zvláštní užívání MK- lešení, staveniště

docŽádost o zvláštní užívání MK-mýtink

docŽádost o zvláštní užívání MK-reklama

docŽádost o zvláštní užívání MK-výkop

docŽádost o zvláštní užívání -VYJÍM UŽÍTÍ g)

 

c) Speciální stavební úřad

docOhlášení stavby dle § 104 odst. 4 stavebního zákona

docŽádost o vydání kolaudačního souhlasu

docŽádost o stavební povolení

docOhlášení o odstranění


4. Formuláře - taxislužba

docOznámení zahájení výkonu taxislužby

docOznámení změn u vozidla vedeného v evidenci vozidel taxislužby

docŽádost o vydání oprávnění řidiče taxislužby

docŽádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby

docŽádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby 

 

5. Formuláře - o vrácení řidičského oprávnění

Město Velké Meziříčí Žádost o vrácení ŘO - odborná způsobilost

Město Velké Meziříčí Žádost o vrácení RO - zdravoní způsobilost

docŽádost o vrácení ŘO po zákazu

docŽádost o vraceni ŘO po 12 bodech

docŽádost o upuštění od výkonu zbytku sankce

docSeznam dopravních psychologů pro kraj Vysočina

Nahoru