Osobnosti města

Josef František Svoboda

* 11. 2. 1874 Moravské BudějoviceSvoboda

† 28. 3. 1946 Praha

 • berní úředník v Hrotovicích, Novém Městě na Moravě a ve Velkém Meziříčí (1912 – 1925)
 • regionální historik a etnograf, organizátor muzeí v Novém Městě na Moravě a ve Velkém Meziříčí, významný československý muzeolog
 • zakladatel časopisů Ozvěny z Novoměstska a Velkomeziříčsko, vydavatel časopisu Selský archiv (1914-1923), kde publikoval články i edice archivních pramenů, autor řady článků a menších publikací. V rámci Vlastivědy moravské napsal díl věnovaný okresu Nové Město na Moravě.

Alois Šašek

* 16. 6. 1877 Velké MeziříčíSasek

† 24. 4. 1933 Brno

 • syn majitele tiskárny J. F. Šaška
 • 1904 převzal tiskárnu a pokračoval v provozu vydavatelství
 • několik let tiskl časopis Květy
 • tiskárna byla známým moravským literárním centrem
 • školní učebnice
 • týdeník Velkomeziříčsko
 • člen hasičského spolku (jednatel)
 • člen včelařského spolku

Jan Florian Šašek

* 1836 Žďár nad SázavouSasek J.F kopie

† 11. 10. 1889 Velké Meziříčí

 • knihkupec (1869), majitel tiskárny
 • od roku 1879 vydavatel
 • zakládající člen učitelské jednoty Budeč, vydával první učitelský časopis Národ a škola (1879)
 • kritická revue Literární listy (1879), Vesna (1882)
 • v edici Šaškova Moravská laciná bibliotéka vycházela většina prací moravských autorů i beletrie přeložená, hlavně ze slovanských jazyků
 • další edice První moravská obrázková knihovna pro mládež
 • v činnosti tiskárny pokračoval jeho syn Alois Šašek

Josef Škoda

*   4. 2. 1821 Velké Meziříčí Skoda

† 15. 8. 1908 Velké Meziříčí

 • mlynář, vynikající odborník, dovedný strojník a řezbář
 • majitel mlýna, škrobárny, kratší čas výrobce zápalek
 • městský tajemník, člen prvního obecního výboru (zastupitelstva) (1850)
 • nadšený vlastenec, zakládající člen Sokola (1868)
 • autor kroniky událostí ve městě v letech 1850 - 1880

Karel František Tepper

KFTepper* 20. 10. 1682 Chrudim

† 14. 11. 1738 Velké Meziříčí

 • malíř
 • vyučil se v Chrudimi u malíře J. V. Kubaty
 • manželka Anna Terezie Pacherová, dcera vrchnostenského hejtmana ve Velkém Meziříčí (sňatek 1707)

Číst více...

Prof. Růžena Vacková

* 23.   4. 1901 Velké Meziříčí Vacková Růžena

† 14. 12. 1982 Praha

 • věnovala se dějinám umění, filozofii, etice, divadelní kritice a klasické archeologii; docentka (1930), profesorka (1947, druhá žena v české historii) Karlovy univerzity
 • za 2. světové války zapojena do odboje, vězněna na Pankráci (1943-1945)
 • v únoru 1948 jako jediná z profesorů šla se studenty na Hrad podpořit prezidenta Beneše; po únoru 1948 zákaz přednášet, v tzv. Katolické akci zatčena (1952), odsouzena a uvězněna (1952-1967)
 • podílela se na vzniku K 231, signatářka Charty 77; in memoriam udělen Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

Číst více...

Ing. Antonín Večeř

* 31. 5. 1853 Šilperk na Moravě (dnes Štíty) Vecer

† 14. 2. 1941 Velké Meziříčí

 • učitel technických předmětů na rolnické škole ve Velkém Meziříčí, autor učebnic, spolupracovník Ottova slovníku naučného
 • aktivní člen různých spolků (místní odbor Národní Jednoty, Sokol, Měšťanská beseda, Záchrana atd.)
 • jednatel hospodářsko-průmyslové a národopisné výstavy (26. 8. – 10. 9. 1893 Velké Meziříčí), spoluautor expozice Horácka na Českoslovanské národopisné výstavě (1895 Praha), zakladatel velkomeziříčského muzea
 • člen městského zastupitelstva (1901 – 1919), předseda místní školní rady (1918 – 1933)
 • zasloužil se o vznik týdeníku Velkomeziříčsko (od roku 1919)

Antonín Vorel, čestný měšťan Velkého Meziříčí

Vorel Antonin* 10. 4. 1843

† 26. 3. 1925

 • učitel, později profesor, dlouhá léta školní inspektor na Vyškovsku
 • žák Malypetra, prosadil ve Velkém Meziříčí zavedení tělocviku pro chlapce jako nepovinný předmět
 • vlastenec, zakladatel Sokola (1868)
 • hrál ochotnické divadlo, skládal a upravoval pro ně písně
 • sběratel lidových písní, vydal školní zpěvník „Naše písně", dobrý hudebník a zpěvák
 • výtvarně nadaný

ak. mal. Zdenka Vorlová Vlčková

Vorlová-Vlckova Zdenka* 3. 4. 1872 Velké Meziříčí

† 28. 9. 1954 Praha

 • první profesorka kreslení (žena) na středních školách v Rakousku – Uhersku
 • studium akademie, pak Mnichov, Paříž
 • autorka ilustrací, figurálních kreseb, aktů, lidových krojů i krajin, oleje, kresby, akvarely, zvířata, hlavně koně
 • častý námět Velké Meziříčí, Luhačovice, Balkán

Prof. PhDr. František Záviška

* 18. 11. 1879 Velké Meziříčí Zaviska

† 17.   4. 1945 Gifhorn

 • docent, od roku 1914 profesor v Ústavu teoretické fyziky Přírodovědecké fakulty Karlovy university
 • zabýval se fyzikální optikou a teorií elektromagnetického pole, zasloužil se o přijetí teorie relativity v české fyzice; autor velkého množství odborných prací
 • člen České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk (1942-1944 hlavní tajemník); člen Jednoty českých matematiků a fyziků (1934-1944 předseda)
 • odbojová činnost, 1944 zatčen gestapem, koncentrační tábor Mauthausen
 • zemřel následkem vyčerpání z pochodu smrti
Nahoru