Strategické dokumenty

Titulek Datum zveřejnění
Koncepce rozvoje kultury města Velké Meziříčí na roky 2021 - 2025 17. prosinec 2021
Integrovaný plán rozvoje města (2021-2028) - hlavní strategický dokument města 23. červen 2021
Generel veřejného osvětlení 16. červen 2021
Manuál městských povrchů 22. únor 2021
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2021–2023 18. prosinec 2020
Územní plán Velké Meziříčí 17. červenec 2020
BÍLÁ KNIHA DOPRAVY - problémy dopravy ve Velkém Meziříčí 5. červen 2019
Koncepce dopravy Velkého Meziříčí 19. září 2018
Generel bezbariérových tras na území města Velké Meziříčí - aktualizace 2016 12. listopad 2018
Plán rozvoje sportu města Velké Meziříčí 16. červenec 2018
II. Komunitní plán sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018-2020 21. prosinec 2017
Plán odpadového hospodářství města Velké Meziříčí 2017 - 2026 13. únor 2017
Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2017 22. prosinec 2016
Program regenerace Městské památkové zóny Velké Meziříčí 6. leden 2016
Studie rozvoje cyklotras v Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko 8. říjen 2013
Studie rozvoje cyklostezek v katastru města Velké Meziříčí 8. říjen 2013
Integrovaný plán rozvoje města (2007-2013) 8. říjen 2013
Vyhledávací studie – Cyklistická stezka D1 8. říjen 2013
Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Velké Meziříčí 8. říjen 2013
Integrovaný plán rozvoje města (2013-2020) - hlavní strategický dokument města 9. říjen 2012
Komunitní plán sociálních služeb 8. říjen 2013
Nahoru