Strategické dokumenty

Titulek Datum zveřejnění
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2021–2023 18. prosinec 2020
Územní plán Velké Meziříčí 17. červenec 2020
BÍLÁ KNIHA DOPRAVY - problémy dopravy ve Velkém Meziříčí 5. červen 2019
Koncepce dopravy Velkého Meziříčí 19. září 2018
Generel bezbariérových tras na území města Velké Meziříčí - aktualizace 2016 12. listopad 2018
Plán rozvoje sportu města Velké Meziříčí 16. červenec 2018
II. Komunitní plán sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018-2020 21. prosinec 2017
Plán odpadového hospodářství města Velké Meziříčí 2017 - 2026 13. únor 2017
Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2017 22. prosinec 2016
Program regenerace Městské památkové zóny Velké Meziříčí 6. leden 2016
Studie rozvoje cyklotras v Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko 8. říjen 2013
Studie rozvoje cyklostezek v katastru města Velké Meziříčí 8. říjen 2013
Integrovaný plán rozvoje města (2007-2013) 8. říjen 2013
Vyhledávací studie – Cyklistická stezka D1 8. říjen 2013
Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Velké Meziříčí 8. říjen 2013
Integrovaný plán rozvoje města (2013-2020) - hlavní strategický dokument města 9. říjen 2012
Komunitní plán sociálních služeb 8. říjen 2013
Koncepce podpory kultury ve Velkém Meziříčí 8. říjen 2013
Nahoru