Cena města

Cena města Velké Meziříčí

Město Velké Meziříčí oceňuje jednotlivce, skupiny nebo instituce za vynikající výkony, výraznou aktivitu a mimořádný počin, kterým přispěli k rozvoji, propagaci a posílení dobrého jména Velkého Meziříčí. Ocenění získávají upomínkový artefakt a pamětní list. Předání probíhá na slavnostním večeru ve velkém sále Jupiter clubu.

Vyhlášení nominací a jejich předložení zastupitelům ke schválení náleží komisi pro udílení cen města. Jejím předsedou je starosta Alexandros Kaminaras a dalšími členy jsou Martin Kaman, Marie Ripperová, Josef Komínek a Tomáš Hrabálek.

Návrhy na nominace lze podávat vždy nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Formulář

Pravidla

Nahoru
Caught at shutdown