Osobnosti města

Judr. Adam Píčman

* 6. 6. 1848 JestřabíPíčman Adam

† 12. 8. 1924 Toušeň

 • advokát
 • zakladatel pokračovací školy průmyslové i obchodní pro ženský dorost – Světlá (1901)
 • 1923 jeho zásluhou postaveny budovy školy

 

 

Číst více...

Růžena Píčmanová

* 29. 8. 1857 Vrchotovy JanovicePíčmanová Růžena

† 1. 12. 1918 Velké Meziříčí

 • manželka JUDr. Adama Píčmana
 • členka Dámského odboru Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, spolu se svým manželem se zasloužila o vznik škol Světlá, ústavu pro výchovu dívek, zřízených roku 1901
 • 1913 odevzdal Dámský odbor školu samostatnému Školskému spolku Světlá, Růžena Píčmanová se stala jeho první předsedkyní

Číst více...

JUDr. Karel Rosendorf

* 25. 1. 1868 Velká BítešRosendorf Karel

† 19. 7. 1940 Velké Meziříčí

 • advokát ve Velkém Meziříčí od 1901
 • od 1904 členem městského zastupitelstva, 1915 - 1931 starosta
 • činný v Sokole, 1906 - 1940 starosta velkomeziříčské sokolské jednoty, 1936 - 1940 starosta sokolské župy Švecovy
 • spolupracoval na vydávání týdeníku Velkomeziříčsko 1919 - 1940

 

Číst více...

Ing. Erich Roučka

* 30. 10. 1888 Velké Meziříčí Roucka

† 16.   3. 1986 Ezeldorf

 • zakladatel první české továrny na přesné měřicí elektrické přístroje v Rakousku – Uhersku (1911 Blansko) – značka ER, později další továrna na výrobu parních kotlů a speciálních ocelí (1929 Brno – Slatina)
 • po zestátnění továrny (1948) pracoval v Metře Blansko a ve Výzkumném ústavu energetickém; protože jeho vynálezy neměly naději na realizaci, emigroval do Západního Berlína (1959)
 • vynálezce, autor více než 850 patentů
 • elektrotechnika - přístroje pro vysokotlaké kotle, automatické regulátory
 • medicína – biochemie, rakovina, funkční model srdce a krevního oběhu (předchůdce mimotělního oběhu krve) (1950)

František Sáblík

* 13. 5. 1873 Velké MeziříčíSáblík František

† 9. 2. 1953 Velké Meziříčí

 • vyučil se příručím, pak obchodním cestujícím u Viktora Eiserta ve Vídni, velkoochod koloniálním zbožím, vedoucí odvětví obchodu s mořskými houbami
 • 1897 kupuje odbočku firmy ve Vídni, samostatný podnikatel – obchod mořskými houbami, voňavkami, nákup a prodej srnčích kožek, luffy, mušlí a čištěných lastur
 • po vzniku samostatného Československa přenesl hlavní závod do Velkého Meziříčí
 • soukromé muzeum lastur a preparovaných mořských živočichů; později svoje sbírky věnoval muzeu

Číst více...

MUDr. Otakar Schück

* 4. 11. 1894 Dolní BobrováSchuck Otakar kopie
† 25. 5. 1942 Lublin

 • lékař, první ve městě měl rentgenový přístroj, lidumil – chudé pacienty ošetřoval zdarma
 • sportovec, hlavně fotbalista; předseda meziříčského Sportovního klubu (1931 – 1935), vedoucí fotbalového odboru
 • amatérský divadelník a režisér (např. 1934 Medkova hra Plukovník Švec, sehraná v přírodě)
 • jako občan židovského původu zahynul s celou rodinou v koncentračním táboře

Rudolf Skopec st.

* 7. 9. 1879 BrnoSkopec Rudolf_st

† 23. 6. 1948 Velké Meziříčí

 • fotograf
 • od roku 1913 měl ve městě ateliér v Radnické (tehdy Palackého), později Vrchovecké (tehdy Tyršova) ulici
 • velké množství portrétních fotografií občanů
 • řada snímků různých zákoutí města
 • stovky pohlednic města i okolí

 

Číst více...

MUDr. František Skřivan, čestný měšťan Velkého Meziříčí

* 20.   3. 1807 KrucemburkSkrivan

†   6. 12. 1895 Velké Meziříčí

 • panský a obvodní lékař v Meziříčí; lékař – lidumil
 • národní buditel a kulturní pracovník; půjčoval české knihy a časopisy, spolupořádal hudební akademie (první česká akademie na Moravě 1842)
 • člen městské rady, oblast školství
 • podporoval zalesnění pastvin a zřízení sadů v okolí města (Františkov, Amerika)
 • zakladatel Hospodářského spolku (1862); s využitím nových metod pěstoval zeleninu, obilí a chmel, aby ukázal, že není třeba se za lepším životem stěhovat do Ameriky
 • čestný měšťan (1888), nositel zlatého záslužného kříže s korunou

Františka Stránecká

* 9. 3. 1839 Velké MeziříčíStranecka Frantiska kopie

† 27. 5. 1888 Brno

 • spisovatelka a národopisná pracovnice, nazývaná moravská Božena Němcová
 • literárně zpracovala lidové pohádky
 • autorka povídek ze života venkovského lidu
 • zapojila se do činnosti brněnského spolku Vesna

Číst více...

Antonín Strčanovský

* 12. 1. 1728 Velké MeziříčíStrcanovsky Antonin kopie

† 31. 1. 1799 Velké Meziříčí

 • kněz, člen jezuitského řádu
 • působil v zámořských misiích v Mexiku u indiánského kmene Tarahumarů (1757-1767)
 • po zrušení jezuitského řádu dožil ve Velkém Meziříčí
Nahoru