Osobnosti města

Titus Krška

Krska* 12.  8. 1842 Třebíč

† 24. 10. 1900 Velké Meziříčí

 • městský tajemník, iniciátor vzniku Městské spořitelny; později majitel továrny na výrobu obuvi
 • zakladatel prvního českého dobrovolného sboru hasičů na Moravě (1871, Velké Meziříčí), organizátor hasičských jednot, autor několika technických vynálezů a odborných publikací pro činnost hasičů; vytvořil české hasičské názvosloví a povely, užívané dodnes, vydavatel prvního hasičského časopisu Ochrana hasičská (1892), autor monumentální Hasičské kroniky (1898), zakladatel hasičské pojišťovny a ústřední jednoty hasičů
 • divadelní ochotník a režisér

MUDr. Arnold Kučera

* 8. 3. 1865 Velké Meziříčí

† 1921

 • lázeňský lékař v Luhačovicích a Teplicích u Hranic
 • spoluzakladatel muzea v Luhačovicích; v Muzejní společnosti založené 12. 8. 1918 zastával funkci náměstka
 • literárně činný – odborné práce i fejetony do Lidových novin

Číst více...

MUDr. Bruno Kučera

* 11. 9. 1863 Velké MeziříčíKucera-Bruno

† 26. 10. 1934 Brno

 • lékař, chirurg, rentgenolog, ředitel Zemské nemocnice v Brně (1910 – 1930); několik let předsedou české sekce Moravské lékařské komory
 • člen meziříčského klubu velocipedistů, průkopník lyžování (90. léta 19. století)
 • mineralog; rozsáhlou sbírku věnoval Moravskému zemskému muzeu v Brně
 • jeden ze zakladatelů Přírodovědeckého klubu v Brně, ředitel mineralogické sekce při Komisi pro přírodovědecký výzkum Moravy a Slezska
 • dlouholetý kurátor a konservátor Musejní společnosti v Brně

Číst více...

JUDr. Leopold Kučera

* 1826

† 1898 Velké Meziříčí

 • c. k. notář ve Velkém Meziříčí
 • kulturně založený, předseda Měšťanské besedy
 • formou sbírky zajistil finanční prostředky na provedení úprav Moráňského hřbitova (kolem roku 1885)
 • jeden ze zakladatelů Okrašlovacího spolku (1891) a jeho předseda
 • jeho jménem pojmenován první park ve městě, který založili (Kučerův park v zatáčce u Technických služeb na Třebíčské ulici)

Aleš (Alex) Linsbauer

Linsbauer Ales kopie* 10. 12. 1839 Hodíškov

† 6. 11. 1895 Velké Meziříčí

 • architekt, ve Velkém Meziříčí majitel škrobárny
 • vodovod z Vídně do Simmeringu, domy v Praze (Haasův palác) a Táboře, škola v Hodíškově
 • autor projektu budovy měšťanské školy ve Velkém Meziříčí za kostelem

Akad. soch. Jiří Marek

Marek* 16. 1. 1914 Velké Meziříčí

† 16. 2. 1993 Brno

 • sochař, zasloužilý umělec (1987)
 • dílo tématicky velmi široké, umístěné po celé Moravě
 • sakrální téma (Křížová cesta na Petrově, portál hlavního vchodu do kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí, snímání s kříže tamtéž)
 • krajina a příroda (Vysočina, Otvírání studánek, Morava, Dyje)
 • divadlo a hudba (Liška Bystrouška, Mim, Hudba, Sonáta)
 • pomníky padlým (hlavně v okolí Velkého Meziříčí), pamětní desky, náhrobky

Václav J. Myslivec

* 23. 10. 1858 Milovice (u Hořic, okr. Nová Paka)Myslivec Václav_J

† 4. 12. 1930 Velké Meziříčí

 • učitel rolnické školy, 1908-1923 ředitel
 • dlouholetý člen okrašlovacího spolku (jednatel, hospodář, předseda)
 • 1915 (v průběhu 1. svět. války) iniciátor vysázení Husovy lípy v parčíku proti gymnáziu k pětisetletému výročí upálení M. Jana Husa

Číst více...

Arch. Vladimír Neuman

Neuman* 24. 1. 1909 Vídeň (Rakousko)

†   7. 5. 1945 Velké Meziříčí

 • architekt, divadelní výtvarník (scény pro divadla Brno, Ostrava)
 • divadelní ochotník, autor výpravy a kostýmů
 • zakladatel Horáckého divadla a jeho první intendant
 • výtvarník – krajinář a ilustrátor
 • loutkář
 • účastník odboje ve 2. světové válce; stavební referent v revolučním ONV ustaveném 6. 5. 1945
 • popraven příslušníky wehrmachtu

Prof. Jaroslav Novák

* 15. 3. 1920 Velké MeziříčíNovák Jaroslav

† 2. 12. 1968 Velké Meziříčí

 • 1948-1968 profesor zeměpisu a tělocviku na gymnáziu
 • trenér – lehká atletika, volejbal, basketbal - školní sportovní oddíly, městské oddíly dospělých a dorostenců
 • začínal u něho trénovat např. atlet František Žemba

 

Číst více...

MUDr. Arnold Pick

* 20. 7. 1851 Velké Meziříčí Pick

†   4. 4. 1924 Praha

 • lékař - neurolog a psychiatr
 • profesor pražské německé univerzity (1886), současně ředitel ústavu v Dobřanech (1880 – 1886) a přednosta psychiatrické kliniky (1886 – 1921)
 • autor odborných i sociálně kritických prací; objevil a popsal (1898) degenerativní onemocnění mozku, tzv. Pickovu nemoc (Morbus Pick)
 • na jeho počest se každoročně uděluje Cena Arnolda Picka za původní práci z oblasti neurologie
Nahoru
Caught at shutdown