Dotace na obnovu kulturních památek

Dotace na obnovu kulturních památek – podíly města k vyhlášeným programům

V souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v oblasti dotací (účinnost 20. února 2015) byla nastavena nová pravidla týkající se poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtů územně samosprávných celků (obcí, měst a krajů).

Dotace z veřejných rozpočtů mohou být poskytovány prostřednictvím vyhlášených programů nebo na základě individuálních žádosti.

Dotace na obnovu kulturních památek jsou z rozpočtu města Velké Meziříčí poskytovány jako povinný podíl k dotacím, které jsou uvolňovány vlastníkům kulturních památek v rámci programů vyhlášených Ministerstvem kultury nebo Krajem Vysočina. Dotace jako povinné podíly budou po schválení zastupitelstvem a vyčlenění potřebných finančních prostředků v rozpočtu města poskytovány jednotlivým žadatelům – vlastníkům kulturních památek na základě individuálních žádostí prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Smlouva musí odpovídat platným Zásadám programů pro příslušný rok.

docŽádost o dotaci na kulturní památky.doc

Program regenerace MPR a MPR

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – mkcr.cz

Památky

DOTAČNÍ PROGRAMY KRAJE VYSOČINA (fondvysociny.cz)

Nahoru
Caught at shutdown