Velkomeziříčská čistírna splašků je po rekonstrukci, běží ve zkušebním provozu

IMG 2925

Rekonstrukce velkomeziříčské čistírny odpadních vod je hotová a od 7. června běží její roční zkušební provoz. Pokud čistírna bude pracovat tak, jak má, po roce bude uvedena do trvalého provozu.

Kromě samotné čistírny běží ve Velkém Meziříčí také stavba kanalizace na ulici Vrchovecká a Příkopy. Zde je dnes proinvestována zhruba třetina plánovaných peněz, což je v souladu s harmonogramem stavby. "Problémem výkopových prací na ulici Vrchovecké jsou složité geologické poměry - místy rostlá skála, tvrdý syenit, které zpomalují průběh výstavby," popsal podmínky, se kterými se stavebníci potýkají, správce stavby Vlastimil Horák.

Podobně probíhá také výstavba kanalizace v Mostištích. Zde už prostavěli bezmála 48% plánovaných peněz. "Harmonogram výstavby je plněn, schválený rozpočet stavby není překračován a kvalita prací je na projektem předpokládané úrovni," uvedl Vlastimil Horák.

Kompletnídokončení všech prací je plánováno na červen 2013. "Pokud se zhotoviteli stavby podaří udržet stávající tempo, je předpoklad, že se vše podle plánu stihne," uzavřel starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid.

IMG 2858IMG 2870IMG 2888IMG 2904IMG 2914

IMG 2932IMG 2930

Nahoru