Hřbitov se bude opravovat, radnice hledá majitele hrobů

Velk_Mezi_099-MPHřbitov na Moráni projde celkovou opravou.

Radnice proto vyzve vlastníky hrobů, aby se ke svému majetku přihlásili – v opačném případě připadnou kříže, obrubníky a další příslušenství dle zákona městu.

„Určení vlastníků je nezbytné. Na obnovu hřbitova budeme hledat finanční zdroje a je nutné, aby byly majetkové vztahy v pořádku,“ říká starosta Radovan Necid.

Hřbitov na Moráni sám je kulturní památkou, hrobové příslušenství (to znamená například právě obrubníky, či kříže) památkou podle ministerstva kultury nejsou. Město již zadalo odbornou studii, zpracovávanou ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Z té se dozví, které hroby mají zůstat zachovány – to znamená, které mají být zrekonstruovány, a které naopak mohou zaniknout. „Také proto je důležité, aby každý hrob měl jasně stanoveného vlastníka. Byť to zjevně podle stavu hrobů u většiny z nich bude právě město,“ vysvětlil starosta Necid.

O svůj majetek se lidé mohou písemně hlásit celý rok, až do října 2012, u Jany Švecové na odboru výstavby a regionálního rozvoje velkomeziříčské radnice.

„Výzvu zveřejníme přímo na hřbitově, v místním tisku, na úřední desce a na městském webu. Během té roční lhůty se ji pokusíme několikrát zopakovat,“ uzavřel Radovan Necid.

Nahoru
Caught at shutdown