Komise podezřívá nájemníky ze spekulací s městskými byty

JM_22Velké Meziříčí se potýká s pravděpodobnými spekulacemi s městskými byty

a pronajímáním těchto bytů třetím osobám.

Tvrdí to místní bytová komise. Ta se na takové jednání zaměří a plánuje kontroly.

Městské byty ve Velkém Meziříčí jsou pro své obyvatele finančně výhodné. Zatímco tržní nájemné se ve městě pohybuje mezi 85-95 korunami za metr čtvereční měsíčně, v městských bytech lidé bydlí za 48 korun a sociální byty město pronajímá i za 18 korun.

O přidělení městského bytu rozhoduje bytová komise na základě pořadníku, do kterého se žadatelé zapisují. „Stává se, že lidé několikrát po sobě odmítnou nabízený byt, zjevně čekají na nějaký atraktivnější. Takové chování ovšem zavání spekulací,“ uvedla předsedkyně bytové komise Marie Doležalová. Bytová komise proto navrhla městské radě rozšíření pravidel pro přidělování městských bytů o ustanovení, že žadatele o byt komise vyřadí z evidence (pořadníku) v případě, že dvakrát po sobě nabízený byt odmítne. Takový vyřazený žadatel se do pořadníku vrátí nejdříve po třech letech.

Druhým problémem je zjištění komise, že někteří nájemníci pronajímají městské byty třetím osobám. „Jde o závažné podezření na velmi hrubé porušení městských pravidel. Osobně jsem byl tímto podezřením bytové komise šokován a rada bytové komisi okamžitě schválila zamýšlené namátkové kontroly,“ řekl starosta Radovan Necid.

Velké Meziříčí dnes vlastní 541 bytů, které spravuje příspěvková organizace Městská správa bytů o devíti zaměstnancích.

Nahoru