Činnost majetkoprávního oddělení

Kovářová Anna_3545_600DPI
 
Vedoucí oddělení:  Mgr. Anna Kovářová
Tel.: +420 566 781 211
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
 
 
  
 
Po kliknutí na jednotlivé kontakty se zobrazí další podrobnosti (na které budově je možné pracovníka zastihnout, číslo dveří kanceláře, tel. číslo, můžete poslat vzkaz...) 
 

 

Oddělení majetkoprávní

  • vede evidenci nemovitého majetku města – pozemků a budov a provádí inventarizace,
  • vypracovává smlouvy týkající se nakládání s majetkem města (na věci movité i nemovité) tj. zejména smlouvy o nájmu (s výjimkou bytů), výpůjčce, smlouvy kupní, darovací (kromě peněžitých darů), směnné a o zřízení věcného břemene a provádění souvisejících úkonů (evidování žádostí, jednání se zájemci, příprava materiálů pro radu a zastupitelstvo města, podávání návrhů na vklad do katastru nemovitostí, daň z nemovitých věcí apod.) včetně vedení jejich evidence,
  • ověřuje podpisy,
  • vyřizuje žádostí o vstupy na pozemky města za účelem uložení inženýrských sítí,
  • připravuje podklady pro geometrická zaměření, která u geodetických firem objednává a jichž se za město účastní,
  • účastní se vytyčování vlastnických hranic pozemků, zastupuje město při zpřesňování vlastnických hranic pozemků a podepisuje příslušné protokoly,
  • zpracovává vyjádření města k plánovaným převodům nemovitého majetku státu – Státnímu pozemkovému úřadu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
  • vyřizuje pojistné události – škody na majetku města, jednání v tomto směru s Městskou policií, Policií ČR a zástupcem pojišťovny.

Kontaktní osoby:

Mgr. Anna Kovářová - vedoucí oddělení majetkoprávního
Ing. Martin Kašpar - referent
Ing. Bc. Veronika Ficová - referentka
Bc. Tereza Syslová, DiS. - referentka 

 

Nahoru
Caught at shutdown