Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Vnitřní_metodika_ve_vazbě_na_standardy_OSPOD_Velké_Meziříčí

Kanceláře_odboru_soc._věcí_a_zdravotnictví.pdf

Poslání OSPOD

Rozdělení_správního_obvodu_16.3.2020.pdf

Seznam kontaktů spolupracujících organizací a institucí

 

Informační letáky OSPOD

pdfLeták_pro_děti

pdfLeták_pro_rodiče

pdfLeták_pro_spolupracující_organizace

 

Nahoru