Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Vnitřní metodika ve vazbě na standardy OSPOD Velké Meziříčí

Kanceláře odboru soc. věcí a zdravotnictví

Poslání OSPOD

Rozdělení správního obvodu 1. 5. 2022

Seznam kontaktů spolupracujících organizací a institucí 2022

 

Informační letáky OSPOD

pdfLeták pro děti

pdfLeták pro rodiče

pdfLeták pro spolupracující organizace

 

Nahoru