Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Vnitřní_metodika_ve_vazbě_na_standardy_OSPOD_Velké_Meziříčí

Kanceláře_odboru_soc._věcí_a_zdravotnictví

Poslání OSPOD

Rozdělení_správního_obvodu_1.2.2021

Seznam_kontaktů_spolupracujících_organizací_a_institucí_2021

 

Informační letáky OSPOD

pdfLeták_pro_děti

pdfLeták_pro_rodiče

pdfLeták_pro_spolupracující_organizace

 

Nahoru