Komunitní plánování

II. Komunitní plán sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018-2020

Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2017

Plán rozvoje sociálních služeb města Velké Meziříčí na období 2015 - 2016

SWOT analýza a prezentace

Analýza uživatelů sociálních služeb v ORP Velké Meziříčí

Prezentace výsledků analýzy zaměřené na rodiny, mládež a ohrožené osoby

Závěrečná zpráva

Nahoru