Projekt MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí

Projekt MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí (dále jen MAP II) je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. Navazuje na projekt „Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí (MAP I), který nastartoval pozitivní spolupráci pedagogů a ředitelů napříč jednotlivými ZŠ a MŠ v území. Projekt umožňuje pokračovat v rozvoji, aktualizaci, evaluaci a monitoringu MAP. Projekt MAP II navíc oproti MAP I řeší i implementaci aktivit, které aktéři ve školství budou realizovat na základě potřeb uvedených ve Strategickém rámci MAP I. Podporuje vytvořená partnerství, rozšiřuje spolupráci a zprostředkovává společné strategické plánování u zapojených partnerů. Současně realizací těchto aktivit je podpořeno i strategické plánování ve školách s vazbou na místní akční plán.

Nositelem projektu je MOST Vysočiny, o.p.s., finančním partnerem projektu je Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, partnerem projektu je Město Velké Meziříčí.

Bližší informace o projektu a jeho realizace naleznete zde.

logo mšmt_copy

 

Nahoru
Caught at shutdown