Formuláře

  • Komunální odpad

docxOsvobození_na_první_a_druhé_dítě_do_3_let_věku_a_třetí_a_další_dítě_ve_věku_do_18_let_včetně – vyplní zákonný zástupce.

docxOhlášení vzniku-změny-zániku poplatkové povinnosti občané – vyplní poplatník poplatkové povinnosti (např. narození poplatníka, odhlášení z trvalého pobytu, zvolení společného zástupce za více poplatníků, ostatní změny) - podrobně vyjmenováno v obecně závazné vyhlášce doc4/2021.

docxOhlášení_vzniku-změny-zániku_poplatkové_povinnosti_stavby_určené_k_rekreaci_byty_a_RD – vyplní poplatník mající ve vlastnictví nemovitost, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu a trvalý pobyt poplatníka je mimo území města.

docxOznámení_k_osvobození-úlevě – vyplní ti poplatníci, nebo jejich zástupce, kteří žádají osvobození od poplatku (např. osoby studující nebo žijící dlouhodobě v zahraničí, osoby dlouhodobě pobývající v zařízeních poskytujících ústavní péči, osoby s průkazem ZTP/P a ostatní) - podrobně vyjmenováno v obecně závazné vyhlášce doc4/2021.

docŽádost_o_vrácení_přeplatku – vyplní poplatník, kterému vznikl přeplatek na poplatku za komunální odpad.

  • Poplatek ze psů

docxPřiznání k poplatku ze psů (občané)

docxPřiznání k poplatku ze psů (podnikatelské subjekty)

docProhlášení o odhlášení psa

  •  Poplatek z pobytu

docxPoplatek z pobytu - ohlášení

docxPoplatek z pobytu - vyúčtování

  •  Ostatní formuláře

docPotvrzeni o bezdlužnosti

  •  Parkovací karty

pdfŽádost o vydání parkovací karty

docPlná moc

docČestné prohlášení o ztrátě parkovací karty

docxSouhlas s užíváním vozidla

 

Nahoru