Formuláře

  • Komunální odpad

docOsvobození na třetí a další dítě ve věku do 18 let včetně - vyplní zákonný zástupce.

docOhlášení vzniku-změny-zániku poplatkové povinnost (občané) - vyplní poplatník poplatkové povinnosti (např. narození poplatníka, odhlášení z trvalého pobytu, zvolení společného zástupce za více poplatníků, ostatní změny) - podrobně vyjmenováno v obecně závazné vyhlášce pdf3/2015

docOhlášení vzniku-změny-zániku poplatkové povinnost (stavby určené k rekreaci, byty a rodinné domy) - vyplní poplatník mající ve vlastnictví nemovitost, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu a trvalý pobyt poplatníka je mimo území města.

docOznámení k osvobození – úlevě - vyplní ti poplatníci, nebo jejich zástupce, kteří žádají osvobození od poplatku (např. osoby studující nebo žijící dlouhodobě v zahraničí, osoby dlouhodobě pobývající v zařízeních poskytujících ústavní péči, osoby s průkazem ZTP/P a ostatní) - podrobně vyjmenováno v obecně závazné vyhlášce pdf3/2015

docŽádost o vrácení přeplatku - vyplní poplatník, kterému vznikl přeplatek na poplatku za komunální odpad

  • Povolení k vjezdu

xlsŽádost o vydání povolení k vjezdu

  • Poplatek ze psů

docxPřiznání k poplatku ze psů (občané)

docxPřiznání k poplatku ze psů (podnikatelské subjekty)

docProhlášení o odhlášení psa

  •  Poplatek z pobytu

docxPoplatek z pobytu - ohlášení

docxPoplatek z pobytu - vyúčtování

  •  Ostatní formuláře

docPotvrzeni o bezdlužnosti

 

 

Nahoru