Formuláře

  • Komunální odpad

docxOhlášení vzniku-změny-zániku poplatkové povinnosti občané – vyplní poplatník poplatkové povinnosti (např. narození poplatníka, odhlášení z trvalého pobytu, ostatní změny) - podrobně vyjmenováno v obecně závazné vyhlášce č. 4/2023.

docxOhlášení vzniku-změny-zániku poplatkové povinnosti stavby určené k rekreaci byty a RD – vyplní poplatník mající ve vlastnictví nemovitost, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

docxOznámení k osvobození-úlevě – vyplní ti poplatníci, nebo jejich zástupce, kteří žádají osvobození od poplatku (např. osoby dlouhodobě pobývající v zařízeních poskytujících ústavní péči, osoby s průkazem ZTP/P, osoby žijící po celý rok v zahraničí a ostatní) - podrobně vyjmenováno v obecně závazné vyhlášce č. 4/2023.

docŽádost o vrácení přeplatku – vyplní poplatník, kterému vznikl přeplatek na poplatku za komunální odpad.

  • Poplatek ze psů

docxPřiznání k poplatku ze psů (občané)

docxPřiznání k poplatku ze psů (podnikatelské subjekty)

docProhlášení o odhlášení psa

  •  Poplatek z pobytu

docxPoplatek z pobytu - ohlášení

docxPoplatek z pobytu - vyúčtování

  •  Ostatní formuláře

docPotvrzeni o bezdlužnosti

  •  Parkovací karty

docxŽádost o vydání parkovací karty

docPlná moc

docČestné prohlášení o ztrátě parkovací karty

docxSouhlas s užíváním vozidla

 

Nahoru