Změny týkající se registrace vozidel po 1. lednu 2015

doprava

Od 1. ledna 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podstatné a zásadní změny se týkají zejména vozidla v převodu.

U vozidla, které je nyní v „převodu", tedy které má odhlášeno původního vlastníka a není přihlášeno na nového vlastníka, musí být do 30.06.2015 podána žádost o zápis vlastníka a provozovatele silničního vozidla (tzn. dokončení registrace - vozidlo je technicky způsobilé k provozu, je pojištěné a prošlo evidenční kontrolou, která má nově platnost pouze 14 dnů).

Pokud nebude do uvedeného data registrace dokončena, toto vozidlo ze zákona zanikne (dříve trvalé vyřazení z provozu) a současně zanikne i jeho povinné ručení. Pokud s vozidlem bude někdo jezdit, hrozí mu pokuta v řádu desetitisíců.

Pokud při jízdě s takovýmto vozidlem bude způsobena dopravní nehoda, čelí jeho vlastník všem finančním následkům nehody, které mohou dosáhnout i milionů korun, sám.

pdfWebová aplikace - kontrola vozidel v převodu 1526592.pdf

Nahoru