Vzory platných řidičských průkazů

Vzory stávajících platných řidičských průkazů:

Řidičský průkaz vydávaný po vstupu do EU

Platnost stávajících řidičských průkazů

 

Informace k výměně řidičských průkazů

 

Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku. Řidičský průkaz lze vyměnit pouze na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR (dle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu).

Při výměně s sebou musíte mít:

- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

- jednu fotografii rozměrech 3,5 x 4,5 cm

- řidičský průkaz, kterému končí platnost

Lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15 - 20 dní (dle počtu žádostí).


Řidičské průkazy vydávané od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2002 je nutné vyměnit do 31. 12. 2012.

Řidičské průkazy vydávané od 01. 01. 2003 do 30. 04. 2004 je nutné vyměnit do 31. 12. 2013.

Více informací lze také získat na stránkách Ministerstva dopravy (www.mdcr.cz, www.vymentesiridicak.cz/).

Nahoru