Velké Meziříčí spustilo nový parkovací systém

31. 3. 2021

Parkovací automatNový parkovací systém v Meziříčí je plně funkční. S jeho zavedením do praxe pomáhají občanům v současných dnech terénní pracovníci městského úřadu včetně příslušníků městské policie. Regulací parkování se město snaží zatraktivnit centrum pro pěší.

Za parkování na Náměstí, v ulici Radnická, Komenského, Kostelní, Rozkoš, K Haltýři a Vrchovecká nově zaplatí řidiči poplatek, a to ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 7.00 do 11.00 hodin. V neděli, státem uznávaný svátek a mimo provozní dobu parkovacích automatů je parkování zdarma.

Nový parkovací systém nabízí širokou škálu tarifů řídící se způsoby platby a celkovým časem zvoleným k parkování. Výše poplatku začíná od 5 korun za 30 minut až po 150 korun za celý den. Zaplatit lze hned několika formami, a to prostřednictvím parkovacích automatů, pomocí SMS nebo v mobilní aplikaci ParkSimply – dostupnou na App Store a Google Play.

Jste-li místním rezidentem anebo abonentem, je pro vás určena parkovací karta. Vybrat si můžete mezi nepřenosnou a přenosnou variantou, s platností buďto na jeden kalendářní rok či jeden kalendářní měsíc. Zatímco roční nepřenosnou parkovací kartu si můžete pořídit za finanční částku ve výši 3 000 korun, měsíční nepřenosnou kartu zakoupíte v hodnotě 250 korun. Roční přenosná parkovací karta vyjde na 9 000 korun. Její měsíční varianta stojí 750 korun.

Rezidentem se rozumí fyzická osoba mající místo trvalého pobytu nebo vlastnící nemovitost ve vymezené oblasti. Abonentem se oproti tomu rozumí právnická nebo podnikající fyzická osoba mající sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Tuto skutečnost musí žadatelé o parkovací kartu prokázat.

Pro vydání parkovací karty je nutné doložit:

  • občanský průkaz (nebo jiný adekvátní průkaz v případě, kdy se jedná o cizince)
  • technický průkaz vozidla (v případě žádosti o nepřenosnou parkovací kartu)
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí (v případě vlastnictví nemovitosti)
  • dokument s uvedením místa sídla nebo provozovny (pouze u abonentů, například výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z rejstříku živnostenského podnikání)
  • potvrzení zaměstnavatele o přenechání vozidla k soukromým účelům (pouze rezidenti v případě užívání vozidla zaměstnavatele)
  • kopii smlouvy o leasingu (v případě operativního leasingu)

Nový parkovací systém počítá také s označenými parkovacími místy pro vozidla ZTP. Řidiči těchto vozidel mohou na daných místech parkovat bezplatně, a to po dobu dvou hodin s umístěním parkovacího kotouče. Po obvodu náměstí nově nebude možno parkovat, bude však zachována možnost zastavení pro zásobování.

Nově nastavený systém parkování s sebou nese řadu nesporných výhod:

  • změnou systému z vybírání poplatku za vjezd na zavedení parkovacích automatů dojde k poklesu počtu parkujících vozidel,
  • do Kostelní ulice mohou vjíždět a dále v ní parkovat pouze rezidenti a abonenti mající zde místo trvalého pobytu nebo sídlo provozovny,
  • rezidenti a abonenti mohou zaparkovat své vozidlo v centru města, a to již za 8 korun za den,
  • zaparkovaná auta v oblasti vymezené pro placené stání budou z velké části „pod dohledem" kamerového systému.

Úplné znění pravidel pro vydávání parkovacích karet včetně veškerých požadovaných dokumentů naleznete na webovém portálu města v sekci Městský úřad – Potřebuji vyřídit – Parkovací karty.

Lucie Málková

Nahoru