Velké Meziříčí má nový uzemní plán

10. 8. 2020

PANO 20200410_145254Zastupitelé Velkého Meziříčí na červnovém jednání jednohlasně schválili nový územní plán, který je klíčovým dokumentem pro rozvoj města. V plném rozsahu nahrazuje dosavadní platnou územně plánovací dokumentaci z roku 1996. V platnost vstoupil 25. července 2020.

O pořízení nového územního plánu rozhodli zastupitelé v prosinci roku 2015 a poslední veřejné projednání s odborným výkladem se konalo letos v únoru. Důvodem pořízení nového územního plánu je zejména potřeba aktualizace v souladu s nadřazenou státní dokumentací a zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina. Na jeho tvorbě město pracovalo necelých pět let. Za tu dobu několikrát změnil svou podobu. Během složitého procesu museli pracovníci odboru výstavby a regionálního rozvoje zpracovat 120 odůvodněných požadavků na změny, z nichž přibližně 60 město vyhovělo.

Nový územní plán ve spojení s dalšími dokumenty také například posiluje pozici města v jednání o budoucím využití území v areálu bývalého Svitu. „V této lokalitě územní plán předepisuje nutnost zpracování územní studie. Až po jejím schválení bude možné, aby investor začal s přípravou stavby. Díky tomuto kroku bude město mít možnost regulovat výstavbu v centru," doplňuje starosta Alexandros Kaminaras.

Změnou, která by v budoucnu mohla vést ke zlepšení dopravy ve Velkém Meziříčí, je prověření případného vzniku jihozápadního obchvatu. „Další novinkou územního plánu v porovnání s předchozím je například také regulace staveb v místech určených pro rekreační bydlení," říká Antonín Kozina, vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje. Podle nových úprav zde mohou majitelé nemovitostí projektovat stavby o maximální velikosti 80 m2. Nový územní plán přináší i další možnosti rozvoje. Umožní výstavbu určenou pro rodinné bydlení a rozšíření průmyslové zóny v lokalitě Jidášky.

„Město se samozřejmě neustále rozvíjí a modernizuje. Mít územní plán určující, kde může být pouze obytná zóna, kde budou plochy zeleně a podobně, je pro město výhodné. Stanovuje, jakým koncepčním směrem se bude Velké Meziříčí dále vyvíjet," vysvětluje starosta Kaminaras. Vypracování nové dokumentace, na kterou město využilo finanční prostředky z evropských dotací, se znovu ujal Ing. arch. Jiří Hašek z Urbanistického střediska Jihlava. Schválený územní plán je dostupný na webových stránkách radnice. Pokud by chtěli majitelé pozemků v budoucnu žádat o nějaké změny, rozhodnou o jejich schválení zastupitelé.

Michaela Hudková, tisková mluvčí

 

Nahoru